Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Op deze website vindt u links naar de meest gezochte documenten. Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties vindt u in ons documentenplatform. De documenten die hieronder staan zijn veelgestelde vragen.

331 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Hoe declareer ik de prestatie ‘Gebitsreiniging’ (M03)?

U declareert alleen de werkelijke behandeltijd; de tijd die uw patiënt voor de behandeling in de stoel heeft gelegen. De ...

Vraag en antwoord

Mag ik reiskosten in rekening brengen?

Reiskosten worden niet aangemerkt als zorg in het kader van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg).

Vraag en antwoord

Mag een tandarts ook orthodontieverrichtingen uitvoeren?

Alleen een zorgaanbieder, die bevoegd en bekwaam is, mag zorg leveren. 

Vraag en antwoord

Mag een assistent taken van de tandarts of orthodontist overnemen?

Een assistent kan inderdaad (een gedeelte van) de werkzaamheden van de tandarts of orthodontist uit handen nemen. 

Vraag en antwoord

Waar moet de verwijzing naar de basis-ggz aan voldoen?

Wij stellen geen eisen aan de verwijzing. Wel hebben wij registratie- (aanlevering gegevens mds) en informatievereisten (minimale ...

Vraag en antwoord

Mag de patiënt de basis-ggz behandeling zelf betalen?

Ja dat mag; de factuur is voor de patiënt of diens zorgverzekeraar. Niet verzekerde zorg moet de patiënt zelf betalen.

Vraag en antwoord

Wat is het max-max tarief?

De maximumtarieven voor de vier integrale prestaties (Kort, Middel, Intensief, Chronisch) en de prestatie Onvolledig ...

Vraag en antwoord

Is het toegestaan dat de zorgverzekeraar strengere eisen stelt aan wie regiebehandelaar mag zijn?

Ja, de zorgverzekeraar kan de lijst met regiebehandelaars beperken in haar afspraken met zorgaanbieders (gecontracteerde ...

Vraag en antwoord

Wanneer mag je mutatiedagen declareren na overlijden van een cliënt?

Een verpleeghuis of verzorgingshuis ontvangt maximaal 13 dagen een vergoeding als een bewoner is overleden, in de vorm van ...

Vraag en antwoord

Mogen de middelen waardigheid en trots gedeclareerd worden bij afwezigheid?

De middelen waardigheid en trots mogen bij afwezigheid in rekening gebracht worden als hiervoor afspraken zijn gemaakt tussen de ...

Vraag en antwoord