Geldt de verruiming voor zorg op afstand ook voor zorg geleverd binnen de Wmo, Jeugdwet en pgb?

De verruiming voor zorg op afstand gaat over de curatieve zorg (betaald door zorgverzekeraars) en de langdurige zorg (betaald door zorgkantoren). Mogelijk dat andere sectoren ook zorg op afstand aanmoedigen, maar daar kunnen wij geen antwoord op geven. We adviseren u deze vraag voor te leggen aan de gemeente, zij zijn verantwoordelijk voor de Wmo en de Jeugdwet.