Kan de huisarts een interdisciplinair overleg declareren?

Nee, dit kan niet apart gedeclareerd worden.

Overleg met andere zorgaanbieders en de tijd die daarvoor nodig is, zit voor de huisarts verwerkt in de tarieven van de andere prestaties (bijvoorbeeld het inschrijftarief).