Prijsindexcijfers

Op deze pagina vindt u informatie over de prijsindexcijfers die de NZa hanteert bij het aanpassen van de maximumtarieven binnen het gereguleerde segment. De prijsindexcijfers zijn gebaseerd op percentages die externe partijen, voornamelijk het Centraal Planbureau, berekenen.

Let op: wij kunnen alleen toelichten hoe de NZa de indexcijfers toepast. Partijen zijn vrij om in de prijsonderhandelingen tussen bijvoorbeeld leveranciers en zorgaanbieders zelf prijzen (en dus indexen) te bepalen.

Bent u op zoek naar de prijsindexcijfers? Ga dan naar onderstaande uitklapmenu's.

Prijsindexcijfers

Toepassing van de prijsindexcijfers

Informatie over de toepassing van de prijsindexcijfers binnen de zorgsectoren vindt u in de onderstaande tabel.

Zorgsector Bijbehorende documenten
Geboortezorg
Geestelijke gezondheidszorg en Forensische zorg
Huisartsenzorg
Kortdurende zorg

Voor meer informatie over de indexering van de maximumtarieven voor de geriatrische revalidatiezorg kijkt u onder ‘Medisch-specialistische zorg’.

Langdurige zorg Zie voor meer informatie ook de vraag en antwoord Nhc's, nic's en integrale tarieven Wlz.
Medisch-specialistische zorg

De berekende indexcijfers staan in bovenstaand uitklapmenu onder ‘Wat is het prijsindexcijfer voor de tarieven medisch-specialistische zorg’.

Mondzorg Beleidsregel Indexering (BR/REG-23144).
Wijkverpleging Beleidsregel verpleging en verzorging (BR/REG-24130), zie bijlage bij deze beleidsregel.