De regels in vogelvlucht

Iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. Hiervoor maken we regels en houden we toezicht op de naleving ervan. Bent u net gestart als zorgaanbieder of medewerker in de ggz of forensische zorg? Dan bieden wij u op deze pagina een overzicht van de belangrijkste actuele documentatie. Deze en alle overige documentatie vindt u ook op ons documentenplatform.

Registreren en declareren

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders leggen samen vast welke zorg zij leveren, tegen welke kwaliteit en welk tarief. De NZa maakt hiervoor omschrijvingen van behandelingen met registratie- en declaratieregels, al dan niet met maximumtarieven. In onderstaande regels leest u alles over het registreren en declareren van zorg.

Aanleveren wachttijden gespecialiseerde ggz en basis-ggz

U moet wachttijden op uw website publiceren. Zie hiervoor de Transparantieregeling zorgaanbieders ggz (NR/REG-2219a).

Informatieverplichting

In de Regeling transparantie zorgaanbieders (TH/NR-028) staat welke informatie een zorgaanbieder moet verstrekken aan de consument, en op welk moment, zodat deze een weloverwogen keuze kan maken voor een zorgaanbieder.   

Fuseren

Gaat u fuseren? Bekijk dan onze pagina over fusies

Innovatie

Innovaties helpen om ook in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen leveren. Denk aan het efficiënter organiseren van zorg of het verbeteren van de zorgkwaliteit. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars krijgen van de NZa ruimte om te experimenteren met innovatieve zorgprestaties. Lees hier meer over in onderstaande documentatie.

Meldpunt

De NZa wil de zorg betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen. Uw meldingen helpen ons om onze rol als toezichthouder goed te kunnen vervullen. Ga hiervoor naar ons Meldpuntpagina.

Nieuwsbrieven

Via de sectornieuwsbrieven krijgt u periodiek een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen rond een aantal onderwerpen. Aanmelden voor onze nieuwsbrieven kunt u met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven. Afmelden kan via het linkje dat hiervoor onderaan elke nieuwsbrief staat.