Toezicht op de ggz en fz

We zien erop toe dat zorgaanbieders hun behandelingen correct in rekening brengen. Zo kunnen cliënten er zeker van zijn dat de zorg ook in de toekomst goed en betaalbaar blijft. Dat is onze zorg.

We beschermen

Een cliënt moet kunnen rekenen op tijdige, goede en betaalbare zorg. Wij houden zorgverzekeraars aan deze zorgplicht. Cliënten moeten ook vooraf kunnen zien wat hun behandeling gaat kosten en achteraf kunnen controleren of de nota klopt. Wij spreken zorgverzekeraars aan op hun verantwoordelijkheid hierin. Ook kunnen we maatregelen nemen als zorgaanbieders zich niet aan de regels houden.

We waarderen

Het overgrote deel van de ggz-aanbieders wil net als wij dat cliënten kunnen zien hoelang ze moeten wachten op een behandeling in de ggz. Dit is namelijk belangrijke informatie bij het kiezen van een ggz-behandelaar. Halverwege 2016 voerden wij een controle uit bij 350 ggz-aanbieders, en belden en mailden met aanbieders waar die informatie ontbrak of beter kon. Ggz-aanbieders die cliënten goed informeren, zetten we daarom graag in het zonnetje. Zij ontvingen een bedankkaart van ons. 

We helpen

Correct registreren en declareren van zorg is niet altijd eenvoudig want regels kunnen jaarlijks wijzigen. Daarom bespreken we voorstellen voor wijzigingen altijd met vertegenwoordigers van de zorgaanbieders. Waar het kan, vereenvoudigen we de regels. Zo helpen we allemaal mee aan goede en betaalbare zorg.

We komen in actie

Als we meldingen krijgen van cliënten over mogelijk onjuiste zorgnota’s, dan gaan we eerst met de zorgaanbieder of verzekeraar in gesprek. Gaat het om een bewuste overtreding of misbruik van zorggeld? Dan treden we op. Wilt u meer over weten over de maatregelen die de NZa neemt in haar toezicht? Kijk dan bij Over de NZa.

Toezicht op concentraties in de zorg

Wilt u fuseren of is er sprake van een overname dan is hiervoor goedkeuring van de NZa nodig. In de factsheet over fusies leest u wat u hiervoor moet doen.

Klik hier voor het Aanvraagformulier Zorgspecifieke concentratie toets en de toelichting. De toelichting vindt u bij het aanvraagformulier als 'inkomende relatie'.

(Een animatie. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Als u in de zorg werkt voelt u een grote verantwoordelijkheid naar de patiënt.

HATSJIE

Voor de juiste zorg én voor de juiste rekening.
Maar bij het registreren en declareren kan er wel 's wat misgaan.
Soms wordt per ongeluk een andere behandeling geregistreerd dan geleverd.
Onverzekerde zorg wordt geregistreerd als verzekerde zorg.
Of er wordt meer zorg gedeclareerd dan is verleend.
Loopt u in uw organisatie hier ook tegenaan dan kunt u daar wat aan doen.
Bespreek het met collega's, check de regels of vraag het de Nederlandse Zorgautoriteit.
Vermoedt u dat er iets niet goed gaat met registreren of declareren dan zijn er verschillende mogelijkheden.
Probeer het intern op te lossen.
Overleg het met collega's, een leidinggevende of een vertrouwenspersoon.
Of misschien is er een intern meldpunt.
Ook is het mogelijk uw melding te doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit.
Dit kan telefonisch of via het online meldingsformulier.
Dat kan ook anoniem. NZa-medewerkers helpen u altijd verder.
Onderneem dus actie, want alleen door het aan te kaarten kan uw organisatie leren van fouten en deze mogelijk herstellen.
Zo houden we samen de zorg toegankelijk én betaalbaar.
Kijk voor meer informatie op onze website. Of bel ons.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit verschijnt. Beeldtekst: www.nza.nl/meldpunt. 088-770 8 770.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT WEG