Bekostiging van zorg in de ggz en fz

De NZa helpt om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg te borgen. Dat doen we door ontwikkeling van de bekostiging van de zorg. Een bekostiging is een geheel van passende zorgprestaties, bijbehorende tarieven en afspraken over het registreren en declareren van zorg in een bepaalde zorgsector. Op deze pagina vertellen wij u meer over de bekostiging in het algemeen en die voor de ggz en fz in het bijzonder.