Registreren en declareren per 2022

Per 2022 werken we in de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. De tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting. Bovendien is er een structurele verlichting van de administratieve lasten. 

Samenwerking

Met dit nieuwe model hebben we afscheid genomen van de dbc’s en zzp’s in de gespecialiseerde ggz, de dbbc’s in de fz en de prestaties in de generalistische basis-ggz. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken samen met de NZa om het zorgprestatiemodel te realiseren. 2021 is een simulatiejaar, waarin elke aanbieder alvast de impact van het zorgprestatiemodel zelf in kaart kan brengen.

Bekijk dit filmpje van het Programma Zorgprestatiemodel voor een snelle introductie.

Inzicht in zorguitgaven

Het zorgprestatiemodel geeft veel sneller inzicht in zorguitgaven. De prestaties zijn namelijk gekoppeld aan een dag in plaats van aan een zorgtraject van 365 dagen. Dit zorgt er ook voor dat de administraties van zorgverzekeraars en zorgaanbieders beter op elkaar aansluiten. Ook zorgt het voor meer eenheid binnen de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Zo vervallen de bekostigingsschotten tussen jaar 1 (dbc’s) en jaar 2 en 3 (zzp’s) van de g-ggz en de gb-ggz.

Typering zorgvraag

Het zorgprestatiemodel lost veel knelpunten in de huidige bekostiging op. Ook geeft het de ruimte voor elementen die de zorgvraag typeren of patiëntgroepen duiden. Daarom zijn partijen samen gekomen tot een nieuwe manier van zorgvraagtypering voor zowel de ggz als de fz. 

Lopende experimenten opgenomen

Een aantal experimenten dat bekostigd werd onder de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten is opgenomen in het zorgprestatiemodel. Er is dus geen aparte experimentele prestatie meer nodig. Het gaat om de experimenten EI 422 Vereenvoudigde FZ registratie indirecte tijd, EI 406 Vereenvoudigde DBC, tijdsregistratie en agendabeheer, EI 403 Fact + Gemeente, EI 393 ELEO, EI 390 Experiment waardegedreven zorg, EI 346 Umami en EI-375 Goalie/Niceday.

Tarievenzoeker en zorgvraagtyperingstool

De zorgvraagtyperingstool helpt u om patiënten te typeren. In de tarievenzoeker staan alle tarieven die vanaf 1 januari 2022 gelden. Hiermee kunt u snel en gemakkelijk het juiste tarief bij een prestatie vinden. U kunt beide webtools bereiken via https://zorgprestatiemodel.nza.nl

Speciale website en e-learnings

In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten samen. Het programma heeft een bestuurlijke commissie, een programmateam, 8 werkgroepen en een programmamanagement. Lees alles over het programma en de deelnemers op de speciale  website www.zorgprestatiemodel.nl.

In samenwerking met het programma Zorgprestatiemodel heeft GGZ Ecademy e-learnings ontwikkeld over het zorgprestatiemodel. Deze zijn bedoeld voor (regie-)behandelaren en andere professionals. Er is een e-learning met een algemene introductie en een e-learning over de zorgvraagtypering.

Downloads

In deze informatiekaart staat een overzicht van de regelgeving die de NZa voor het zorgprestatiemodel heeft vastgesteld. De ingangsdatum van deze regelgeving is 1 januari 2022.

Wilt u een overzicht van alle documentatie, inclusief bijvoorbeeld factsheets en codelijsten, ga dan naar de downloadpagina op de site over het zorgprestatiemodel.

Webinars

In april en mei 2021 organiseerde het Programma een reeks webinars over het zorgprestatiemodel. De volgende thema’s kwamen aan bod:

  • 20 april: prestaties, setting en tarieven
  • 17 mei: zorgvraagtypering
  • 25 mei: beroepen in het zorgprestatiemodel

U kunt deze webinars terugkijken. De duur van de webinars is 90 minuten. 

Vragen?

Heeft u vragen over het zorgprestatiemodel, bekijk dan de veelgestelde vragen op de website over het zorgprestatiemodel of stel uw vraag via het contactformulier op die website.

Bij de NZa kunt u terecht voor vragen over de regelgeving, tarieven, tabellen, simulatie en zorgvraagtypering. Bekijk echter eerst onze vragen en antwoorden: waarschijnlijk kunt u het antwoord hier al vinden. Is dat niet het geval, stel uw vraag dan via info@nza.nl.