Nieuwe bekostiging ggz en fz

Samen met het zorgveld werken wij aan een nieuwe manier van bekostigen voor de gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz en forensische zorg. Dit ‘nieuwe model’ moet veel knelpunten van de huidige dbc-systematiek wegnemen en de zorgvraag van de cliënt centraal stellen. Daarnaast moet de administratie van zorg voor de aanbieders gemakkelijker worden. En de zorgaanbieder moet de zorg sneller in rekening kunnen brengen.

In Engeland werken ze in de ggz al met dit model, dat bestaat uit zogenoemde zorgclusters. Dit inhoudelijke model passen we aan Nederland aan en daarnaast ontwikkelen we onze eigen methode van bekostiging.

De overgang naar dit nieuwe model is een grote verandering voor aanbieders, verzekeraars en cliënten. Daarom doen we dit vooral samen. Op weg naar de invoering in 2020 testen we dit model zorgvuldig en passen we dat aan.

Zorgclustertool

Het nieuwe model kent 21 zorgclusters. De regiebehandelaar bepaalt welk zorgcluster het beste bij de cliënt past. Daarvoor hebben wij het zorgcluster-toeleidingsinstrument (zti) ontwikkeld. De zti is online beschikbaar in de vorm van de zorgclustertool. Er is ook een versie die voor iedereen toegankelijk is. Zorgclustertool bekijken? Kijk op www.zorgclustertool.nl.

Wilt u meer weten?

Meedoen met proefdraaien?

De NZa zoekt nog vrijgevestigden die willen deelnemen aan het proefdraaien. Wilt u invloed uitoefenen op het zorgclustermodel door mee te doen met proefdraaien? Stuur dan een mail naar het pilotbureau via info@nza.nl. U kunt ook eerst meer documentatie over het proefdraaien bekijken.