Privacy in de ggz

Deze webpagina is bedoeld voor behandelaren die vragen krijgen van patiënten over de manier waarop hun privacy gewaarborgd is in de zorgvraagtypering. U kunt deze pagina gebruiken om patiënten te informeren of hen verwijzen naar deze webpagina.

Krijgt u als patiënt een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg? Uw behandelaar kiest dan voor u op basis van zijn of haar expertise een ‘zorgvraagtype’. Dat vertelt in grote lijnen over uw klachten en hoeveel zorg u ongeveer nodig heeft. De behandelaar kiest dit zorgvraagtype na het invullen van een speciaal daarvoor ontworpen vragenlijst. Uw behandelaar geeft informatie over de zorgvraag door aan de NZa. Op deze pagina vertellen wij waarom wij die informatie nodig hebben en hoe wij uw privacy borgen.

Zorgvraagtypes en uw privacy

Het inzicht in zorgvraagtypes helpt onder andere om de ggz voor iedereen beschikbaar te houden. Dat is belangrijk in deze tijd waarin er lange wachttijden zijn in de ggz. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hierin een belangrijke rol. Om dat inzicht te krijgen, vraagt de NZa via uw behandelaar informatie over uw zorgvraagtype en behandeling. Wij vragen niet uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum of burgerservicenummer. We kunnen de informatie over uw zorgvraagtype en behandeling niet aan u persoonlijk koppelen. 

Wat als ik mijn informatie niet wil delen?

Dan tekent u deze privacyverklaring samen met uw behandelaar. Uw behandelaar bewaart uw privacyverklaring in uw dossier en zal uw gegevens niet delen met andere instanties. Stuur uw privacyverklaring niet naar de NZa. Wij willen deze persoonsgegevens niet ontvangen.

Meer weten?

In deze folder 'zorgvraagtypering ggz' leest u wat de NZa over u vraagt. 

De Informatiekaart informatiestromen in het zorgprestatiemodel en privacy is vooral bedoeld voor behandelaren, maar geeft een meer gedetailleerd beeld van de gevraagde informatie. Een versie voor patiënten verschijnt binnenkort. 

De Toelichting impactanalyse informatiestromen in het zpm en privacy gaat nog verder de diepte in, maar is wel technisch.

Er is ook een pagina over het aanleveren van gegevens in de ggz. Deze pagina is voor behandelaren.