Privacy in de ggz: gegevensuitwisseling bij de NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit ontvangt verschillende gegevens van zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Op deze pagina leest u meer over welke gegevens uit de ggz wij ontvangen, of tijdelijk hebben uitgevraagd zoals de zorgvraagtypering. Waarom wij deze gegevens ontvangen. En op welke manier de privacy van een cliënt hierin gewaarborgd is. 

Als Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vragen wij verschillende soorten informatie op bij zorgaanbieders in de ggz. Deze gegevens hebben wij nodig om onze wettelijke taken uit te voeren. Het beschermen van persoonsgegevens en een rechtmatige gegevensverwerking is een essentieel onderdeel van onze gegevensverwerking. Wij vragen aan zorgaanbieders in de ggz informatie op over:

  • wachttijden;
  • declaratiegegevens.

Daarnaast vroegen we tijdelijk extra informatie op over:

  • de zorgvraagtypering tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2023;
  • de inzet van behandelaren in 2021 en 2022.

Lees hieronder meer over de uitvragen van deze 4 soorten gegevens en hoe de privacy van cliënten hierin gewaarborgd is.

Gegevens niet direct herleidbaar tot personen
Wij vragen alleen gegevens uit die noodzakelijk zijn om de ggz-zorg voor iedereen betaalbaar en bereikbaar te houden. Het is voor ons niet nodig en ook niet gewenst om te weten wie de cliënt is. Gegevens die we ontvangen van zorgaanbieders en verzekeraars die persoonsgegevens bevatten, ontvangen we daarom bewerkt waardoor ze niet direct herleidbaar zijn tot personen. Lees meer over het pseudonimiseren van persoonsgegevens.

Wachttijden

Declaratiegegevens

Zorgvraagtypering

Inzet van behandelaren