Vragen over DIS?

Vragen over DIS kunt u nu ook stellen via WhatsApp (088-770 8 770). Wij zijn bereikbaar van ma-vr tussen 09.00-17.00 uur.

© ISK

Gegevens aanleveren

Alle zorgaanbieders in de gespecialiseerde ggz, basis-ggz en forensische zorg leveren gegevens aan het dbc-informatiesysteem (DIS). Daarnaast zijn zorgaanbieders verplicht om wachttijdgegevens aan te leveren.

Wachttijden

Patiënten moeten zelf kunnen zien waar zij snel terecht kunnen. Ggz-aanbieders moeten daarom hun wachttijden publiceren. Als ze dat willen, kunnen patiënten ook hun zorgverzekeraar vragen naar een aanbieder die eerder plaats heeft.

Vanaf 2018 moeten de zorgaanbieder de wachttijden ook aan Vektis leveren. Deze gegevens staan daarna op de website 'Kiezen in de ggz'. Hierop kan de patiënt wachttijden vergelijken. De NZa ziet er op toe dat de zorgaanbieder de wachttijden publiceert en aan Vektis aanlevert. De landelijke gemiddelden van deze wachttijden staan op de website Volksgezondheidenzorg.info van het RIVM.

In de informatiekaart 'Aanleveren van wachttijden' leest u welke wachttijden in de ggz u moet aanleveren.

Vanaf januari 2021 moet u ook aantallen wachtenden in de ggz registreren via Vektis. Lees hierover meer in de aangepaste Transparantieregeling zorgaanbieders ggz (NR/REG-2121). Partijen hebben hierover in afstemming met de NZa een overzicht van veelgestelde vragen opgesteld. Dit overzicht vindt u op www.wegvandewachtlijst.nl.

Dbc-informatiesysteem (DIS)

Alle zorgaanbieders in de gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz en forensische zorg leveren gegevens over geleverde zorg aan het dbc-informatiesysteem (DIS). De gegevens gebruiken we onder andere voor het verbeteren van de zorgprestaties.

In de Nadere regel Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz (NR/REG-1829) en fz  (NR/REG-1813a) staat om welke gegevens het gaat. Voor de basis-ggz staat dit in de Nadere regel generalistische basis-ggz (NR/REG-2114a).

Levert u nog geen gegevens aan? In onze veelgestelde vragen staat hoe u zich aanmeldt en gegevens aanlevert.

Meer weten over DIS?

Download dan deze informatiekaart of ga naar alle documentatie over DIS