Gegevens aanleveren

Alle zorgaanbieders in de gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz en forensische zorg moeten maandelijks gegevens aanleveren aan het dbc-informatiesysteem (DIS). Alleen zo krijgen we inzicht in wat er aan zorg wordt geleverd in Nederland. De gegevens gebruiken we ook voor het verbeteren van de zorgprestaties.

Daarnaast zijn zorgaanbieders verplicht om wachttijdgegevens aan te leveren.

Moet u gegevens aanleveren via de DIS-portal?

Via de DIS-portal levert u gegevens aan en kunt u de status ervan volgen. Welke gegevens u precies moet aanleveren voor de gespecialiseerde ggz staat in de Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz (NR/REG-1707). Voor de basis-ggz staat dit in de Regeling generalistische basis-ggz (NR/REG-1735). Voor de fz gaat u naar NR/REG-1813. Voor iedere sector is er een speciale gegevensaanleverstandaard.

Levert u nog geen gegevens aan? Meld u zich dan aan via de DIS-portal

Privacyverzendmodule (pvm)

Wij houden rekening met de privacy bij het verzenden van gegevens. Daarbij maken we gebruik van een privacy- en verzendmodule (pvm) waarvoor u een certificaat nodig heeft. Nog geen certificaat? Neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum. Bekijk ook onze handleiding over de pvm.

Wilt u een wijziging doorgeven?

Geef uw wijzigingen op tijd aan ons door. Wijzigingen in uw contactgegevens kunt u doorgeven via dit wijzigingenformulier.

Heeft u een nieuwe softwareleverancier?
Maak een nieuw account aan op de DIS-portal. Klik op 'Aanmelden nieuwe klant' en voer uw agb-code in. Vervolgens kunt als reden 'Overstap naar andere softwareleverancier' opgeven.

Wil u een andere wijziging doorgeven, kijk dan op werkenmetdbcs.nza.nl.

Waarom gegevens over wachttijden aanleveren?

Patiënten (en hun verwijzers) moeten zelf kunnen bepalen waar zij het snelst terecht kunnen. Ggz-aanbieders moeten daarom hun wachttijden publiceren. Patiënten die langer moeten wachten dan de Treeknorm kunnen hun zorgverzekeraar vragen naar een aanbieder die eerder plaats heeft.

Vanaf 2018 moeten de wachttijden ook aan Vektis geleverd worden. Deze gegevens vindt u op de website 'Kiezen in de ggz'. Hierop kan de patiënt wachttijden vergelijken. De NZa ziet er op toe dat de aanlevering aan Vektis plaatsvindt.

Welke wachttijd gegevens moet u aanleveren?

In de informatiekaart 'Aanleveren van wachttijden' leest u welke wachttijden in de ggz u moet aanleveren.

Heeft u hulp nodig?

Wij kunnen u op afstand helpen als u problemen heeft met het aanleveren van gegevens via de DIS-portal. Klik hier voor hulp of afstand.

Meer weten over DIS? Download dan deze informatiekaart.