Gegevens aanleveren

Alle zorgaanbieders in de gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz en forensische zorg moeten maandelijks gegevens aanleveren aan het dbc-informatiesysteem (DIS). Alleen zo krijgen we inzicht in wat er aan zorg wordt geleverd in Nederland. De gegevens gebruiken we ook voor het verbeteren van de zorgprestaties.

Daarnaast zijn zorgaanbieders verplicht om wachttijdgegevens aan te leveren.

Welke gegevens moet u aanleveren?

Via het DIS-portal levert u gegevens aan. Welke gegevens u precies moet aanleveren voor de gespecialiseerde ggz staat in de Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz (NR/REG-1707). Voor de basis-ggz staat dit in de Nadere regel generalistische basis-ggz (NR/REG-1804). Voor de fz gaat u naar NR/REG-1813. Voor iedere sector is er een speciale gegevensaanleverstandaard

Levert u nog geen gegevens aan? Meldt u zich dan aan via het DIS-portal

Privacyverzendmodule (pvm)

Wij houden rekening met de privacy bij het verzenden van gegevens. Daarbij maken we gebruik van een privacy- en verzendmodule (pvm) waarvoor u een certificaat nodig heeft. Nog geen certificaat? Neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum. Bekijk ook onze handleiding over de pvm.

LET OP: vanaf 1 september 2019 is het niet meer mogelijk om aan te leveren met de pvm 6.0. Maakt u hier nog gebruik van? Download dan nu vanuit uw DIS-account de nieuwe pvm-module 7.01. U kunt hiervoor hetzelfde certificaat gebruiken.

Heeft u een nieuwe softwareleverancier?

Maak een nieuw account aan op het DIS-portal. Klik op 'Aanmelden nieuwe klant' en voer uw agb-code in. Vervolgens kunt als reden 'Overstap naar andere softwareleverancier' opgeven.

Meer weten over DIS?

Download dan deze informatiekaart of ga naar alle documentatie over DIS

Waarom gegevens over wachttijden aanleveren?

Patiënten (en hun verwijzers) moeten zelf kunnen bepalen waar zij het snelst terecht kunnen. Ggz-aanbieders moeten daarom hun wachttijden publiceren. Patiënten die langer moeten wachten dan de Treeknorm kunnen hun zorgverzekeraar vragen naar een aanbieder die eerder plaats heeft.

Vanaf 2018 moeten de wachttijden ook aan Vektis geleverd worden. Deze gegevens vindt u op de website 'Kiezen in de ggz'. Hierop kan de patiënt wachttijden vergelijken. De NZa ziet er op toe dat de aanlevering aan Vektis plaatsvindt.

Welke wachttijdgegevens moet u aanleveren?

In de informatiekaart 'Aanleveren van wachttijden' leest u welke wachttijden in de ggz u moet aanleveren.