Vragen over de aanlevering van gegevens?

U kunt uw vragen nu ook stellen via WhatsApp (088-770 8 770). Wij zijn bereikbaar van ma-vr tussen 09.00-13.00 uur.

Beeld: ©ISK

Gegevens aanleveren ggz

Alle zorgaanbieders in de ggz en forensische zorg leveren gegevens over de verrichte zorg aan de NZa, eventueel via een derde partij. De gegevens gebruiken we onder andere voor het verbeteren van de zorgprestaties. Daarnaast leveren alle aanbieders gegevens over hun wachttijden. Patiënten kunnen hiermee bepalen waar ze eventueel sneller terecht kunnen. Op deze pagina vertellen wij meer over het aanleveren van deze gegevens.

Aanleveren wachttijden gewijzigd

Ggz-patiënten moeten zelf kunnen zien waar zij snel terecht kunnen of dit aan hun zorgverzekeraar kunnen vragen. Ggz-aanbieders moeten daarom hun wachttijden publiceren op hun website. U levert uw wachttijden daarnaast uiterlijk op de 10e van de maand aan.

LET OP: Vanaf 1 oktober doet u dat bij het portaal 'Zorgbeeld' van de NZa. Aanleveren via Vektis is dan niet meer mogelijk!
Deze gegevens staan daarna op de website 'Kiezen in de ggz'. Hierop kan de patiënt wachttijden vergelijken. De landelijke gemiddelden staan op de website Volksgezondheidenzorg.info van het RIVM.

Heeft uw organisatie meer dan 10 zorgverleners, dan levert u ook het aantal wachtenden aan. Zie hiervoor de Transparantieregeling zorgaanbieders ggz (NR/REG-2219a). Partijen hebben hierover in afstemming met de NZa een overzicht van veelgestelde vragen opgesteld. Dit overzicht vindt u op www.wegvandewachtlijst.nl.

Per 1 oktober 2022 levert u uw wachttijdinformatie direct aan bij de NZa via het Zorgbeeldportaal. Door de overgang naar Zorgbeeld kunnen sommige aanbieders hun wachttijden niet tijdig aanleveren. Als u daar buiten uw schuld niet toe in staat bent zullen wij u dit uiteraard niet aanrekenen.

Vanaf 1 december levert u uw wachttijden over november. Dit kan tot 31 december 2022.

Vanaf juli kon u een account voor Zorgbeeld aanvragen. Nog geen account bij ons aangevraagd? Dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Hoe u dat doet leest u in de vragen en antwoorden.
Zie ook onze Informatiekaart Aanleveren wachttijden via Zorgbeeldportaal en aanleveren gegevens zorgvraagtypering.

Insturen gegevens over de zorgvraagtypering 3 maanden uitgesteld

Vanaf juli 2022 registreert u zich om gegevens over de zorgvraagtypering aan de NZa aan te leveren. Per januari 2023 levert u voor het eerst gegevens bij ons aan. Deze uitvraag zou 1 oktober starten maar is met 3 maanden uitgesteld tot 1 januari 2023. We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de zorgtypering  blijft aansluiten op de dagelijkse zorgpraktijk.

Deze informatiestroom bevat gegevens op individueel patiëntniveau, maar zonder identificeerbare kenmerken zoals een naam of (pseudo)BSN. Wij behandelen deze gegevens desondanks wel als privacygevoelig.

Zie ook onze Informatiekaart Aanleveren wachttijden via Zorgbeeldportaal en aanleveren gegevens zorgvraagtypering.

Declaratiegegevens (voorheen DIS)

Tot en met het zorgjaar 2021 leveren de zorgaanbieders hun declaratiegegevens zelf aan het dbc-Informatiesysteem (DIS). Met de introductie van het zorgprestatiemodel vervalt deze verplichte aanlevering. Per 1 april 2022 kunt u geen DIS-aanleveringen meer doen voor de ggz en fz. Bent u een ggz-zorgaanbieder dan kunt u zich niet meer aanmelden voor een nieuw DIS-account.

De informatiestroom over de in 2022 verleende zorg loopt via de al bestaande gegevensaanlevering aan Vektis (ggz) en DJI (fz). Deze partijen leveren de informatie op hun beurt aan de NZa. U hoeft dus niets te doen om deze informatie aan de NZa aan te leveren. 

Productiviteitscijfers aanleveren

Met deze informatie onderzoeken we of het zorgprestatiemodel de gewenste effecten creëert, zoals een eerlijk en gelijk speelveld voor iedere zorgaanbieder. Dit is een uitvraag per kwartaal vanaf februari 2022 bij een aantal instellingen. Deze instellingen krijgen van ons een verzoek om deze gegevens aan te leveren.

Bezwaren patiënt

Het kan zijn dat de patiënt bezwaren heeft tegen het aanleveren van informatie. In dat geval kunt u samen met de patiënt een privacyverklaring invullen. U levert dan een aantal informatie-elementen over die patiënt niet aan. Zie ook onze Informatiekaart informatiestromen in het zorgprestatiemodel en privacy