Gegevens aanleveren

Alle zorgaanbieders in de gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz en forensische zorg moeten maandelijks gegevens aanleveren aan het dbc-informatiesysteem (DIS). Alleen zo krijgen we inzicht in wat er aan zorg wordt geleverd in Nederland. De gegevens gebruiken we ook voor het verbeteren van de zorgprestaties.

Daarnaast zijn zorgaanbieders verplicht om wachttijdgegevens aan te leveren.

Hoe moet ik gegevens aanleveren?

In de Regeling minimale dataset (NR/REG-1707) staat welke gegevens u moet aanleveren voor de gespecialiseerde ggz.  Voor de fz gaat u naar NR/REG-1813 en voor de basis-ggz naar NR/REG-1804.Voor iedere sector is er een speciale gegevensaanleverstandaard.

Levert u nog geen gegevens aan? Meld u zich dan aan via het aanmeldformulier.

Privacyverzendmodule (pvm)

Wij houden rekening met de privacy bij het verzenden van gegevens. Daarbij maken we gebruik van een privacy- en verzendmodule (pvm) waarvoor u een certificaat nodig heeft. Nog geen certificaat? Neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum. Bekijk ook onze handleiding over de pvm.

Wilt u een wijziging doorgeven?

Geef uw wijzigingen op tijd aan ons door. Wijzigingen in uw contactgegevens kunt u doorgeven via dit wijzigingsformulier contactgegevens.

Heeft u een nieuwe softwareleverancier? Meld dat via dit wijzigingsformulier softwareleverancier. Wilt u een andere wijziging doorgeven, kijk ook dan op werkenmetdbcs.nza.nl.

Waarom gegevens over wachttijden aanleveren?

Patiënten (en hun verwijzers) moeten zelf kunnen bepalen waar zij het snelst terecht kunnen. Ggz-aanbieders moeten daarom hun wachttijden publiceren. Patiënten die langer moeten wachten dan de Treeknorm kunnen hun zorgverzekeraar vragen naar een aanbieder die eerder plaats heeft.

Vanaf 2018 moeten de wachttijden ook aan Vektis geleverd worden. Deze gegevens komen beschikbaar op de door het ggz-veld ontwikkelde website ‘Kiezen in de ggz’. Hierop kan de patiënt wachttijden vergelijken. De NZa ziet er op toe dat de aanlevering aan Vektis plaatsvindt.

Heeft u hulp nodig?

Wij kunnen u op afstand helpen als u problemen heeft met dbc-gegevens aanleveren. Neem hiervoor contact op met het Informatie- en Contactcentrum.

Meer weten over DIS? Download dan deze informatiekaart.