Vragen over de aanlevering van gegevens?

U kunt uw vragen nu ook stellen via WhatsApp (088-770 8 770). Wij zijn bereikbaar van ma-vr tussen 09.00-13.00 uur.

Beeld: ©ISK

Gegevens aanleveren ggz

Alle zorgaanbieders in de ggz en forensische zorg leveren gegevens over de verrichte zorg aan de NZa, eventueel via een derde partij. De gegevens gebruiken we onder andere voor het verbeteren van de zorgprestaties. Daarnaast leveren alle aanbieders gegevens over hun wachttijden. Patiënten kunnen hiermee bepalen waar ze eventueel sneller terecht kunnen. Op deze pagina vertellen wij meer over het aanleveren van deze gegevens.

Verplichte aanlevering zorgvraagtypering vanaf 1 juli 2023

De verplichte aanlevering voor de zorgvraagtypering vindt vanaf 1 juli 2023 plaats. Deze gegevens moeten voor 1 september 2023 bij ons zijn aangeleverd. We informeren de zorgaanbieders tijdig via e-mail verder over het aanleveren van de gegevens. Met deze gegevens zorgen we ervoor dat de zorgtypering blijft aansluiten op de dagelijkse zorgpraktijk.

De informatie die wij verwerken voor het verbeteren van de zorgvraagtypering, bevat gegevens op patiëntniveau maar zonder direct identificeerbare kenmerken zoals naam, (pseudo-)BSN, geslacht, geboortedatum, woonplaats, postcode, informatie met data van de verblijfsdagen, zorgtrajectnummer en type consult. Wij behandelen deze gegevens als bijzondere persoonsgegevens. Zie ook ons nieuwsbericht over het oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over het aanleveren leest u in de Informatiekaart Aanleveren wachttijden via Zorgbeeldportaal en aanleveren gegevens zorgvraagtypering.

Aanleveren wachttijden

Ggz-patiënten moeten zelf kunnen zien waar zij snel terecht kunnen of dit aan hun zorgverzekeraar kunnen vragen. Ggz-aanbieders moeten daarom hun wachttijden publiceren op hun website. U levert uw wachttijden daarnaast uiterlijk op de 10e van de maand aan bij de NZa via het Zorgbeeldportaal. 

De landelijke gemiddelden staan op de website Volksgezondheidenzorg.info van het RIVM.

Heeft uw organisatie meer dan 10 zorgverleners, dan levert u ook het aantal wachtenden aan. Zie hiervoor de Transparantieregeling zorgaanbieders ggz (NR/REG-2219a). Partijen hebben hierover in afstemming met de NZa een overzicht van veelgestelde vragen opgesteld. Dit overzicht vindt u op www.wegvandewachtlijst.nl.

Heeft u nog geen account voor Zorgbeeld aangevraagd? Dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Hoe u dat doet leest u in de vragen en antwoorden.
Zie ook onze Informatiekaart Aanleveren wachttijden via Zorgbeeldportaal en aanleveren gegevens zorgvraagtypering.

Declaratiegegevens (voorheen DIS)

Tot en met het zorgjaar 2021 leveren de zorgaanbieders hun declaratiegegevens zelf aan het dbc-Informatiesysteem (DIS). Met de introductie van het zorgprestatiemodel vervalt deze verplichte aanlevering. Per 1 april 2022 kunt u geen DIS-aanleveringen meer doen voor de ggz en fz. Bent u een ggz-zorgaanbieder dan kunt u zich niet meer aanmelden voor een nieuw DIS-account.

De informatiestroom over de in 2022 verleende zorg loopt via de al bestaande gegevensaanlevering aan Vektis (ggz) en DJI (fz). Deze partijen leveren de informatie op hun beurt aan de NZa. U hoeft dus niets te doen om deze informatie aan de NZa aan te leveren. 

Productiviteitscijfers aanleveren

Met deze informatie onderzoeken we of het zorgprestatiemodel de gewenste effecten creëert, zoals een eerlijk en gelijk speelveld voor iedere zorgaanbieder. Dit is een uitvraag per kwartaal bij een aantal instellingen. Deze instellingen krijgen van ons een verzoek om deze gegevens aan te leveren.

Bezwaren patiënt

Het kan zijn dat de patiënt bezwaren heeft tegen het aanleveren van informatie. In dat geval kunt u samen met de patiënt een privacyverklaring invullen. U levert dan een aantal informatie-elementen over die patiënt niet aan. Zie ook onze Informatiekaart informatiestromen in het zorgprestatiemodel en privacy en de pagina Privacy in de ggz