Registreren en declareren huisartsenzorg

De bekostiging van huisartsgeneeskundige zorg en multidisciplinaire zorg is gebaseerd op 3 segmenten met eigen kenmerken:

  • Primaire huisartsenzorg, met de huisarts als eerste aanspreekpunt.
  • Samenwerking van huisartsen met andere zorgaanbieders (eerstelijnszorg).
  • Beloning van (gezondheids)uitkomsten en zorgvernieuwing op lokaal niveau. 

Algemeen

In de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2024 (BR/REG-24132a) vindt u alles over de prestaties binnen deze 3 segmenten.

Prestaties die niet onder te verdelen zijn, vallen onder de noemer ‘buiten segmenten’. Denk bijvoorbeeld aan de zogeheten M&I-verrichtingen en de zorg in de avonden, nachten en weekenden. Ook deze komen in de genoemde beleidsregel aan bod.

Huisartsenzorg in de avond en in het weekend

In de avond en in het weekend kunt u verrichtingen declareren binnen en buiten een huisartsendienstenstructuur (hds). Zie hiervoor de pagina Huisartsenpost en onze Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2024 (TB/REG-24621-02). Voor het bepalen van feestdagen hanteren we per 2024 hierbij de officiële feestdagen van de Rijksoverheid, aangevuld met kerst- en oudjaarsavond.

De belangrijkste wijzigingen in 2024

De belangrijkste wijzigingen in 2023

Een overzicht van alle wijzigingen in 2023 vindt u in bijlage 2 van de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023

Wegwijzers in bekostiging

Heeft u een idee voor innovatie of preventie? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen de bekostiging rondom digitale zorg? Op de pagina Wegwijzers in bekostiging leest u meer over de mogelijkheden. 

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.

Heeft u nog vragen?

Ga naar de pagina vraag en antwoord huisartsenzorg.