Vraag en antwoord registreren en declareren

Hier vindt u meer informatie en veelgestelde vragen over registreren en declareren van huisartsenzorg.

Algemeen

Verslaglegging aan derden

Bloedafname en eerstelijnsdiagnostiek

Huisartsenzorg aan buitenlandse patiënten