Vraag en antwoord registreren en declareren

Hier vindt u meer informatie en veelgestelde vragen over registreren en declareren van huisartsenzorg.

Algemeen

Verslaglegging aan derden

Bloedafname en eerstelijnsdiagnostiek

Huisartsenzorg aan asielzoekers

Hoe zit het ook alweer met de bekostiging van huisartsenzorg aan vluchtelingen, asielzoekers en mensen met een verblijfsvergunning? U leest er alles over in de factsheet Bekostiging huisartsenzorg aan asielzoekers.