Integrale bekostiging geboortezorg

In een aantal regio’s maken zorgaanbieders en zorgverzekeraars inmiddels afspraken over integrale bekostiging van geboortezorg. Dit kan aan de hand van de Beleidsregel Integrale geboortezorg (BR/REG-18150) of met behulp van de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten (BR/REG-19158). 

Bij integrale bekostiging kunnen zorgaanbieders samenwerken en afspraken maken zodat de kwaliteit van zorg voor moeder en kind verbeterd wordt. Integrale bekostiging bestaat naast monodisciplinaire bekostiging van eerstelijns verloskundige zorg, uit tweedelijns verloskunde en kraamzorg. 

Regio’s die dat willen en er klaar voor zijn kunnen overstappen naar integrale bekostiging. Daarvoor kunnen ze afspraken maken met zorgverzekeraars.

Wilt u meer weten, lees dan onze Rapportage Contractafspraken integrale bekostiging geboortezorg 2017. Of bekijk hieronder onze video Integrale geboortezorg.

Integrale geboortezorg

(Beeldtitel: Integrale geboortezorg. Een dokter krijgt telefoon:)

RUSTIGE MUZIEK

INEKE: Amphia Ziekenhuis, polikliniek verloskunde, met Ineke.
MONIQUE: Met Monique, verloskundige.
Dag Ineke, mevrouw Romein komt dadelijk bij jou.
Ik wil graag eventjes overleggen.
Zullen we even samen het dossier openen?
MONIQUE: Mevrouw heeft aangegeven bij mij op het spreekuur dat ze graag thuis wil bevallen.

(De vrouw komt eraan.)

MONIQUE KLERKX: Integrale geboortezorg is een vergaande vorm van samenwerking tussen de eerstelijns verloskundige, de kraamzorgorganisaties de vakgroep gynaecologie en het ziekenhuis.
INEKE: Eerst eens even contact maken met de baby.

(De dokter duwt zachtjes op de bolle buik.)

MONIQUE: En we willen de schotten die vroeger bestonden tussen onze beroepsgroepen, willen we weghalen.
Het doel van die integrale geboortezorg is dat we de kwaliteit van de geboortezorg verhogen.
We zetten de cliënt en haar partner centraal.
INEKE: Nou, die zit mooi vast in het bekken.
MONIQUE: Een hele grote stap die we de afgelopen maanden hebben gezet is de overgang naar één integraal dossier.
Dus zowel de verloskundige, als de gynaecoloog, als het ziekenhuis werkt vanuit hetzelfde dossier.
VROUW: Hai, goeiemorgen. Lotte Visser, gynaecoloog.
En wat was je plan, waar wilde je graag gaan bevallen?
Mijn plan was om thuis te bevallen.
LOTTE: Thuis? Nou, ik denk dat dat zeker dus ook nog mogelijk is.
Dus mijn voorstel zou zijn dat we de verloskundige even bellen en kijken of dat die misschien thuis de vliezen zou kunnen breken.
Want als ik zelf spreekuur doe en ik leg de cliënt uit dat ik sinds kort in het dossier werk dan zegt de cliënt: Wat fijn dat ik maar één keer mijn verhaal hoef te vertellen.
Wat geeft dit een veilig gevoel dat ik dit... dat er één dossier is.
En dat geeft mij natuurlijk ook vleugels als zorgverlener, ja.

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG