Registreren en declareren

Voor kraamzorg en verloskunde stellen we zorgprestaties en maximumtarieven vast. Voor integrale geboortezorg gelden vrije tarieven. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen over de uiteindelijke vergoeding van een prestatie. Zo kunnen zorgverzekeraars een hoger tarief met zorgaanbieders afspreken als zij de kwaliteit van zorg verbeteren of innovaties doorvoeren die de zorg beter of efficiënter maken. Dit hogere tarief noemen we het max-maxtarief.

Registreren en declareren in 2021

De maximumtarieven voor de kraamzorg in Nederland zijn herijkt op basis van een kostenonderzoek. Dit leidt tot een stijging van de maximumtarieven van 2,9 procent. Daarnaast indexeren we de tarieven jaarlijks. Het maximumtarief voor kraamzorg ligt in 2021 daardoor 6,4 procent hoger dan in 2020. Lees meer in het nieuwsbericht herijking tarieven kraamzorg.

Bekijk alle regelgeving voor de gebeoortezorg in ons documentenplatform.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in 2020

  • Naamgevingen van de specifieke diagnose echo’s zijn gewijzigd
    In de Beleidsregel verloskunde (BR/REG-20108) zijn de naamgevingen van de specifieke diagnose echo’s gewijzigd. De wijziging betreft alleen de naamgeving. De naamgeving is nu beter passend bij de inhoud van de echo. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen doorgevoerd.
  • Innovatie cardiotocografie in de Beleidsregel verloskunde 
    Sinds 1 december 2014 is het experiment voor het uitvoeren van een cardiotocografie (CTG) door een verloskundige in de eerste lijn gestart via de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten (BR/REG‑19158). Dit experiment is door betrokken partijen positief beoordeeld en opte nemen in de Beleidsregel verloskunde. Hiermee zou het experiment verder geëffectueerd kunnen worden in de reguliere bekostiging.
    Omdat de inkoopcyclus voor 2020 bij de zorgverzekeraars al in het voorjaar van 2019 is gestart en niet parallel loopt met de aanpassing van de Beleidsregel verloskunde, is er voor gekozen om het experiment nog een jaar in stand te laten op grond van onze Beleidsregel Tijdelijke instandlating gevolgen experimenten (BR/REG-17164).

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …