Registreren en declareren

Voor kraamzorg en verloskunde stellen we zorgprestaties en maximumtarieven vast. Voor integrale geboortezorg gelden vrije tarieven. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen over de uiteindelijke vergoeding van een prestatie. Zo kunnen zorgverzekeraars een hoger tarief met zorgaanbieders afspreken als zij de kwaliteit van zorg verbeteren of innovaties doorvoeren die de zorg beter of efficiënter maken. Dit hogere tarief noemen we het max-maxtarief.

Registreren en declareren in 2021

De maximumtarieven voor de kraamzorg in Nederland zijn herijkt op basis van een kostenonderzoek. Dit leidt tot een stijging van de maximumtarieven van 2,9%. Daarnaast indexeren we de tarieven jaarlijks. Het maximumtarief voor kraamzorg ligt in 2021 daardoor 6,4% hoger dan in 2020. Lees meer in het nieuwsbericht herijking tarieven kraamzorg.

Bekijk alle regelgeving voor de geboortezorg in ons documentenplatform.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …