Beeld: ©ISK

Registreren en declareren

Voor kraamzorg en verloskunde stellen we zorgprestaties en maximumtarieven vast. Voor integrale geboortezorg gelden vrije tarieven. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen over de uiteindelijke vergoeding van een prestatie. Zo kunnen zorgverzekeraars een hoger tarief met zorgaanbieders afspreken als zij de kwaliteit van zorg verbeteren of innovaties doorvoeren die de zorg beter of efficiënter maken. Dit hogere tarief noemen we het max-maxtarief.

De belangrijkste wijzigingen in 2023

 • Beleidsregel integrale bekostiging geboortezorg
  Prestatie ‘Begeleiding eindigend voor 16 weken zwangerschap’ geschrapt 
  In de beleidsregel van het experiment integrale bekostiging geboortezorg was de prestatie “begeleiding eindigend voor 16 weken zwangerschap” opgenomen. Deze prestatie ging over zorg en nazorg bij een miskraam. Deze zorg valt nu onder de prestatie “geboortezorg prenataal”.
  De zogeheten ‘bundelbrekers’ verdwijnen
  In het experiment was het niet mogelijk om een integrale prestatie te declareren als een derde zorgaanbieder ook een (monodisciplinaire) geboortezorg declaratie indiende voor dezelfde vrouw. Dit veroorzaakte hoge administratieve lasten bij de experimentpartijen en zorgverzekeraars. De reguliere integrale bekostiging bevat aangepaste regels die dubbele bekostiging tegen gaat zonder deze administratieve lasten.
 • Beleidsregel verloskunde
  Eerstelijn CTG
  Na een jarenlang succesvol experiment met het uitvoeren van een cardiotocogram (CTG) bij de eerstelijnsverloskundige bij minder leven, naderende serotiniteit en het van buitenaf draaien van het ongeboren kind van stuitligging naar hoofdligging, wordt dit onderdeel van de reguliere bekostiging. Er is een nieuwe prestatie toegevoegd aan de Beleidsregel verloskunde (BR/REG–23128a). Met deze nieuwe prestatie kan zorg worden verplaatst van het ziekenhuis naar de eerstelijns verloskundige. Deze beleidswijziging heeft kunnen plaatsvinden dankzij de goede samenwerking tussen de eerste en tweede lijn in een experiment via de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten (BR/REG-19158).
  NT-meting
  De prenatale screening Nuchal Translucentie (NT-)meting (nekplooimeting) is komen te vervallen.
 • Kraamzorg
  Voor 2023 zijn er in deze regels geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd.

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …