Registreren en declareren

Voor kraamzorg en verloskunde stellen we zorgprestaties en maximumtarieven vast. Voor integrale geboortezorg gelden vrije tarieven. Zorgaanbieders en verzekeraars onderhandelen over de uiteindelijke vergoeding van een prestatie. Zo kunnen zorgverzekeraars een hoger tarief met aanbieders afspreken als zij de kwaliteit van zorg verbeteren of innovaties doorvoeren die de zorg beter of efficiënter maken. Dit hogere tarief noemen we het max-maxtarief.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in 2019

  • Meer ruimte voor maatwerkafspraken
    Per 2019 geldt er een max-max tarief voor verloskundige zorg. De ruimte in de tarieven kan gebruikt worden voor innovatieve zorg of voor afspraken  over samenwerking en professionalisering binnen de verloskundige keten. Een voorbeeld hiervan is het meekijkconsult door een gynaecoloog.
  • Postcodelijst achterstandswijken aangepast
    Verloskundigen krijgen net als huisartsen een toeslag voor patiënten die in achterstandswijken wonen. De postcodelijst van deze achterstandswijken is geactualiseerd.

Meer informatie leest u in de circulaire vaststelling beleidsregel verloskunde

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …