Registreren en declareren geboortezorg

Voor kraamzorg en verloskunde stellen we zorgprestaties en maximumtarieven vast. Voor integrale geboortezorg gelden vrije tarieven. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen over de uiteindelijke vergoeding van een prestatie. Zo kunnen zorgverzekeraars een hoger tarief met zorgaanbieders afspreken als zij de kwaliteit van zorg verbeteren of innovaties doorvoeren die de zorg beter of efficiënter maken. Dit hogere tarief noemen we het max-maxtarief.

Informatie compensatiemogelijkheden door krapte aan kraamzorg

De belangrijkste wijzigingen in 2024

De belangrijkste wijzigingen in 2023

Heeft u nog vragen?

Ga naar de pagina vraag en antwoord geboortezorg.