Registreren en declareren

Wijkverpleegkundigen brengen hun zorg in rekening op basis van prestaties die wij vaststellen. Voor een aantal prestaties bepalen we maximumtarieven.

Registreren en declareren in 2022

In afstemming met de branchepartijen hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd:

  • consumentvriendelijke prestatiebeschrijvingen;
  • de prestatie Regionale beschikbaarheidsfunctie onplanbare zorg is vervangen door de prestatie Organisatie en beschikbaarheid van onplanbare avond-, nacht-, en weekendzorg;
  • de prestatie gespecialiseerde verpleging is verhelderd.

In de beleidsregel en de nadere regel van het experiment staat hoe het experiment voor de nieuwe bekostiging in de wijkverpleging is vormgegeven, met bijzondere aandacht voor de cliëntprofielen. Met deze regelgeving geven we invulling aan ons Advies bekostiging wijkverpleging 2022 uit september 2020.

Registreren en declareren in 2021

De beleidsregel Experiment bekostiging verpleging en verzorging is met een jaar verlengd en tot en met 31 december 2021 geldig. Deze beleidsregel biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars de mogelijkheid een experiment aan te gaan waarbij kan worden afgeweken van de reguliere bekostiging van verpleging en verzorging.

Tip: zoekt u een specifiek document?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …

Nieuwsbrief wijkverpleging

Binnenkort start de NZa met een nieuwe nieuwsbrief voor de wijkverpleging. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan nu aan!