Handen op rollator
Beeld: ©ISK

Registreren en declareren wijkverpleging

Wijkverpleegkundigen brengen hun zorg in rekening op basis van prestaties die wij vaststellen. Voor een aantal prestaties bepalen we maximumtarieven.

Registreren en declareren in 2024

U kunt in 2024 starten met de registratie van cliëntprofielen bij elke nieuwe cliënt en bij elke herindicatie.  Vanaf 1 januari 2025 is dit verplicht binnen het experiment. Het registreren van de cliëntprofielen gebeurt aan de hand van een speciaal ontwikkelde vragenlijst, die we de case-mixvragenlijst noemen. Het invullen van de case-mixvragenlijst kost enkele minuten per cliënt. De vragenlijst leidt automatisch af naar een cliëntprofiel dat de cliënt typeert via het draagkracht-draaglastmodel. De case-mix vragenlijst en de bijbehorende cliëntprofielen zijn geen vervanging van de indicatie. Lees er meer over in deze informatiekaart.

Registeren en declareren in 2023

De regels voor de wijkverpleging voor 2023 blijven grotendeels ongewijzigd. De voornaamste aanpassing is die van de Beleidsregel regiefunctie complexe wondzorg (BR/REG-23106). Deze is verduidelijkt zodat de bewoordingen beter aansluiten bij de (gegroeide) praktijk. Daarin dekt de prestatie complexe wondzorg de handelingen van de regiebehandelaar complexe wondzorg voor thuiswonende cliënten.

Tip: zoekt u een specifiek document?

Een overzicht van alle beleidsregels, tarieven, rapporten en andere publicaties staan in ons documentenplatform.

Nieuwsbrief wijkverpleging

Binnenkort start de NZa met een nieuwe nieuwsbrief voor de wijkverpleging. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan nu aan!