Registreren en declareren

Wijkverpleegkundigen brengen hun zorg in rekening op basis van prestaties die wij vaststellen. Voor een aantal prestaties bepalen we maximumtarieven.

Registreren en declareren in 2020

Voor 2020 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • De definitie van een uur directe zorgverlening is uitgebreid met het begrip 'verplaatste directe contacttijd'. Hiermee kan de cliëntgebonden afstemming in rekening worden gebracht. 

  • Een nieuwe aparte prestatie voor de inzet van thuiszorgtechnologie is aan de beleidsregel toegevoegd. Hierdoor kunnen ook andere vormen van thuiszorgtechnologie onder de prestatie vallen. 

  • De registratieverplichting bij onderlinge dienstverlening is verduidelijkt. Nu is expliciet beschreven dat de opdrachtgevende zorgaanbieder ervoor verantwoordelijk is dat de uitvoerende zorgaanbieder beschikt over een volledige, juiste en actuele administratie van de zorg van de geleverde zorg.

Registreren en declareren in 2019

In de circulaire CI/18/19c staat een volledig overzicht van de nieuwe regels en tariefbeschikkingen voor 2019. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Herijking van de tarieven op basis van het onderzoek van PricewaterhouseCoopers (onderzoek PwC) uit 2017, aangevuld met normatieve elementen.
  • Er is een nieuwe prestatie toegevoegd 'Verpleging en verzorging aan kinderen'.
  • De organisaties in de wijkverpleging hebben samen onder regie van de NZa een handreiking ontwikkeld voor het werken met de registratiestandaard ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’ in plaats van de minutenregistratie. De handreiking staat op de website van Ontregel de Zorg. Kijk op dezelfde site ook voor een overzicht met informatieproducten.

Tip: zoekt u een specifiek document?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters aan de linkerkant verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …

Nieuwsbrief wijkverpleging

Binnenkort start de NZa met een nieuwe nieuwsbrief voor de wijkverpleging. Wilt u deze ontvangen? Meld u dan nu aan!