Gegevens aanleveren

De regeling voor zorgaanbieders die casemanagement dementie leveren, is per 1 juli 2021 aangepast. We hebben deze verduidelijkt en de administratieve lasten voor zorgaanbieders verminderd.

Wachttijden casemanagement dementie

Zorgaanbieders die casemanagement dementie leveren, geven eenmaal per kwartaal de informatie over wachttijden en wachtlijsten door aan het Dementienetwerk waarin ze actief zijn. Het Dementienetwerk clustert de informatie van alle zorgaanbieders in zijn regio. Per 1 oktober 2021 geven zij de informatie door via Zorgbeeld. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit beter inzicht in hoe lang de wachttijden in bepaalde regio's zijn. In de Informatiekaart Aanleveren van wachttijden over casemanagement dementie lichten we een aantal begrippen toe. Daarnaast leest u meer over de aanlevering.