De regels in vogelvlucht

Iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. Hiervoor maken we regels en houden we toezicht op de naleving ervan. Bent u net gestart als zorgaanbieder of medewerker in de wijkverpleging? Dan bieden wij u op deze pagina een overzicht van de belangrijkste actuele documentatie. Deze en alle overige documentatie vindt u ook op ons documentenplatform.

Informatiekaart voor nieuwe aanbieders

Om u als nieuwe zorgaanbieder nog beter op weg te helpen in de regels over de registratie en declaratie van zorg, hebben we de 'Informatiekaart voor (nieuwe) zorgaanbieders' gemaakt. Hierin leest u hoe u een start maakt als zorgaanbieder in de wijkverpleging en wat de regels zijn voor het registreren en declareren van zorg.

Registreren en declareren

Gecontracteerde zorg

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders leggen samen vast welke zorg zij leveren, tegen welke kwaliteit en welk tarief. De NZa maakt hiervoor omschrijvingen van prestaties met registratie- en declaratieregels, al dan niet met maximumtarieven. Deze staan in de Beleidsregel verpleging en verzorging (BR/REG-23134), de Prestatie en tariefbeschikking verpleging en verzorging (TB/REG-23620-02) en de Regeling verpleging en verzorging (NR/REG-2205b).

Daarnaast kan men bij wijze van experiment een vast bedrag per cliënt afspreken op basis van de samenstelling van de populatie. Zie hiervoor de Beleidsregel experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging (BR/REG-22103). Er is wel een (contract)afspraak tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder nodig.

Met veldpartijen werken wij momenteel aan een nieuwe bekostiging voor wijkverpleging.

Ongecontracteerde zorg

Voor ongecontracteerde zorg gelden dezelfde beleidsregels als voor gecontracteerde zorg. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken hier echter geen afspraken over kwaliteit en tarief. Het maximumtarief uit onze regels is dan de bovengrens. Deze maximumtarieven staan in de Prestatie- en tariefbeschikking verpleging en verzorging (TB/REG-23620-02). De zorgaanbieder declareert in principe bij de verzekerde. De zorgverzekeraar vergoedt vaak slechts een deel van dit tarief aan de verzekerde.

Innovatie

Innovaties helpen om ook in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen leveren. Denk aan het efficiënter organiseren van zorg of het verbeteren van de zorgkwaliteit. Wij bieden zorgaanbieders en zorgverzekeraars daarom de ruimte om te experimenteren met innovatieve zorgprestaties. Lees hierover meer in de Beleidsregel experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging (BR/REG-22103). Deze beleidsregel kunt u ook toepassen op e-health. Meer informatie over innovaties binnen de wijkverpleging vindt u op ons themapagina Innovatie

Past uw innovatie niet binnen de reguliere bekostiging die staat in de beleidsregels, kijk dan eens naar de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten (BR/REG-19158) of de Informatiekaart bekostiging van innovatie en preventie in de eerste lijn.

Aanleveren van wachttijden

Zorgaanbieders die casemanagement dementie leveren, geven eenmaal per kwartaal hun wachttijden en wachtlijsten door aan het Dementienetwerk waarin ze actief zijn. Het Dementienetwerk clustert de informatie van alle zorgaanbieders in zijn regio en geeft de informatie door aan het Zorgbeeldportaal. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit beter inzicht in hoe lang de wachttijden in bepaalde regio's zijn.

Welke definities hanteren we daarbij en welke informatie moet u als zorgaanbieder registreren en doorgeven? En welke informatie verstrekt het Dementienetwerk? Lees het in de Informatiekaart Aanleveren van wachttijden over casemanagement dementie. De verplichting om wachttijden te registreren is vastgelegd in de Regeling transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie (NR/REG-2122).

Informatieverplichting

In de Regeling transparantie zorgaanbieders (TH/NR-028) staat welke informatie een zorgaanbieder moet verstrekken, en op welk moment. Daarmee kan de consument een weloverwogen keuze maken voor een zorgaanbieder.   

Goed bestuur

Goed bestuur is een belangrijke randvoorwaarde voor goede en betaalbare zorg. U kunt dan denken aan zowel de inrichting en structuur als aan processen en cultuur van de organisatie. De NZa en IGJ zien dat een goed financieel beleid en goede zorg vaak hand in hand gaan. Daarom informeren we elkaar over relevante signalen en werken we samen in het toezicht op zorgaanbieders. Ieder doet dit vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. In het kader Goed bestuur kunt u lezen waaraan u moet voldoen.

Meldpunt

De NZa wil de zorg betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen. Uw meldingen helpen ons om onze rol als toezichthouder goed te kunnen vervullen. Zowel zorgaanbieders als patiënten en verzekerden kunnen meldingen bij ons doen. Bijvoorbeeld als:

  • zorg verkeerd in rekening wordt gebracht;
  • er lange wachtlijsten zijn;
  • er geen sprake is van goed bestuur;
  • er mogelijk sprake is van fraude, vervalsing of misleiding.

Ga hiervoor naar ons Meldpuntpagina.

Nieuwsbrieven

Via de sectornieuwsbrieven krijgt u periodiek een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen rond een aantal onderwerpen. Aanmelden voor onze nieuwsbrieven kunt u met het aanmeldformulier voor de NZa-nieuwsbrieven. Afmelden kan via het linkje dat hiervoor onderaan elke nieuwsbrief staat.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Mogelijk beantwoorden wij deze al bij onze pagina vraag en antwoord Wijkverpleging. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op door een WhatsApp-bericht te sturen naar 088 - 770 8 770. We nemen dezelfde dag contact met u op als u vóór 13.00 uur een bericht stuurt. Vermeld in het bericht:

  • of u de vraag als patiënt, verzekerde of zorgprofessional stelt;
  • waar de vraag over gaat (onderwerp en/of zorgsector).

Deel géén persoonlijke gegevens zoals uw burgerservicenummer (BSN) of rekeningnummer. Heeft u een uitgebreidere vraag of is deze minder dringend? Stuur dan een e-mail naar info@nza.nl.