Registreren en declareren

In onze tariefbeschikkingen hebben we vastgesteld welke prestaties u in rekening mag brengen. De paramedische zorg werkt met vrije prijzen. Dat houdt in dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar onderhandelen over de prijs van een behandeling.

Prijslijst tonen

Voor niet-verzekerde patiënten of patiënten van een zorgverzekeraar waarmee u geen contract heeft, moet u een standaardprijslijst hanteren. Deze moet duidelijk zichtbaar zijn in uw praktijk.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen


Regels paramedische zorg 2021
De belangrijkste wijzigingen in de regels paramedische zorg 2021 zijn:

Meer dan één prestatie per dag in rekening brengen
Toegestaan indien:

  • Er een medische noodzaak is;
  • Als een patiënt één of meer zorgvragen heeft, met daarbij behorende behandelplannen;
  • Als de behandelingen gedaan worden door verschillende paramedische disciplines. Bijvoorbeeld fysiotherapie en oefentherapie kunnen op dezelfde dag prestaties in rekening brengen bij de patiënt.

Toeslag voor behandeling in een instelling
De toeslag kan alleen in rekening gebracht worden als er daadwerkelijk reistijd en/of reiskosten naar de instelling gemaakt worden voor de behandeling van de patiënt

Digitale zorg
Het staat zorgaanbieders binnen de bestaande prestaties (bijvoorbeeld de reguliere zitting) vrij om hun zorgproces te veranderen door bijvoorbeeld face-to-face contact gedeeltelijk te vervangen door digitale zorg op afstand. Voorwaarden voor het declareren van digitale zorg is wel dat de zorg op afstand inhoudelijk vergelijkbaar is met de reguliere zorgverlening.

Logopedie: geen aparte prestatie telelogopedie meer
Digitale logopedische zorg kan via de reguliere prestaties in rekening worden gebracht. De aparte prestatie telelogopedie is daarom per 2021 geschrapt.

Logopedie: verandering in regels voor behandelen in dezelfde ruimte
De declaratievoorwaarde dat screening, anamnese en onderzoek en de zitting in dezelfde behandelruimte moet plaatsvinden, is geschrapt in de 2021 regels voor logopedie. In het beleid van de NZa staan regels over het declareren van zorg, het beleid regelt niet de zorginhoud en de locatie van de zorgverlening. Dit kan wel in een zorginhoudelijke richtlijn zijn geregeld.

Regels paramedische zorg 2020
De belangrijkste wijzigingen in de regels paramedische zorg 2020 zijn:

Meekijkconsult
Met de prestatie meekijkconsult wordt de zorgverlener in de eerste lijn de mogelijkheid geboden om tijdens een behandeltraject de expertise in te roepen van andere (meer gespecialiseerde) zorgverleners. Voor deze prestatie geldt een contractvereiste met de zorgverzekeraar.

Onderlinge dienstverlening
De andere zorgverlener kan het meekijkconsult in rekening brengen via de prestatie onderlinge dienstverlening. De zorgverlener in de eerste lijn en de andere zorgverlener maken hiervoor een (vrij onderhandelbare) prijsafspraak.

Logopedie: behandeling afasiepatiënten
Per 2020 geldt een aparte prestatie voor de zorg door logopedisten aan afasiepatiënten. Dit maakt expliciete afspraken met de zorgverzekeraar mogelijk.

Bekken- en geriatrie oefentherapie
Per 2020 geldt een aparte prestatie voor bekkenoefentherapie en geriatrie oefentherapie. Dit  maakt expliciete afspraken met de zorgverzekeraar mogelijk.

Overige geneeskundige zorg 
Per 2020 kunnen zorgaanbieders de tijd en de reiskosten voor diabetische voetzorg bij patiënten thuis apart in rekening brengen. Dit kan via een toeslag. Voorwaarde voor deze toeslag is dat de patiënt vanwege zijn gezondheid niet naar de praktijk kan komen. 
Tot en met  31 december 2019 moeten de tijd en reiskosten nog betaald worden uit het tarief voor de reguliere zorg.

Alles op een rij

Klik op onderstaande linkjes om alle beleidsregels en tariefbeschikkingen te zien voor uw zorgsector.

Ergotherapie (2021)

Ergotherapie (2020)

Extramurale diëtetiek (2021)

Extramurale diëtetiek (2020)

Fysiotherapie (2021)

Fysiotherapie (2020)

Logopedie (2021)

Logopedie (2020)

Oefentherapie (2021)

Oefentherapie (2020)

Podotherapie (2021)

Podotherapie (2020)

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters links verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …