Registreren en declareren

In onze tariefbeschikkingen hebben we vastgesteld welke prestaties u in rekening mag brengen. De paramedische zorg werkt met vrije prijzen. Dat houdt in dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar onderhandelen over de prijs van een behandeling.

Regels paramedische zorg 2021

Hieronder vindt u de wijzigingen voor de paramedische zorgsector. Een uitgebreidere toelichting vindt u in de Informatiekaart beleid en regels paramedische zorg 2021.

Algemeen

Meer dan één prestatie per dag in rekening brengen

In de volgende situaties is het declareren van meer prestaties op één dag wél toegestaan:

  • Als er een medische noodzaak is;
  • Als een patiënt één of meer zorgvragen heeft, met daarbij behorende behandelplannen;
  • Als de behandelingen gedaan worden door verschillende paramedische disciplines. Bijvoorbeeld fysiotherapie en oefentherapie kunnen op dezelfde dag prestaties in rekening brengen bij de patiënt.

Toeslag voor behandeling in een instelling

De toeslag kan alleen in rekening gebracht worden als er daadwerkelijk reistijd en/of reiskosten naar de instelling gemaakt worden voor de behandeling van de patiënt.

Digitale zorg

De prestatiebeschrijvingen bieden zorgaanbieders en zorgverzekeraars de ruimte om een eigen keuze te maken over de inzet van vormen van digitale zorg.

Logopedie

Aparte prestatie telelogopedie geschrapt

Per 1 januari 2021 kan digitale logopedische zorg – net als bij de andere paramedische sectoren – via de reguliere prestaties in rekening gebracht worden.

Behandeling niet in dezelfde ruimte

De declaratievoorwaarde dat screening, anamnese en onderzoek en de zitting in dezelfde behandelruimte moet plaatsvinden, is geschrapt in de regels voor logopedie. 

Regels paramedische zorg 2022

Wat wijzigt er in de regels paramedische zorg per 2022?

  • De behandelomschrijvingen (de prestaties) zijn meer consumentvriendelijk opgeschreven, zodat patiënten de nota’s beter kunnen begrijpen.
  • De prestatie telefonische zitting is geschrapt. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen zelf afspraken maken om helder te maken hoe de zitting geleverd is: fysiek, digitaal of telefonisch. Dit kan bijvoorbeeld via declaratiecodes.
  • Logopedisten mogen meer dan 1 prestatie integrale zorg stotteren (izs) per dag in rekening brengen. Tot en met 31 december 2021 mag dit alleen als er een medische noodzaak is vastgesteld door een arts. Deze bepaling vervalt per 2022 

Voor meer informatie zie de regels paramedische zorg 2022.