Registreren en declareren

In onze tariefbeschikkingen hebben we vastgesteld welke prestaties u in rekening mag brengen. De paramedische zorg werkt met vrije prijzen. Dat houdt in dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar onderhandelen over de prijs van een behandeling.

Regels paramedische zorg 2023

Wat wijzigt er in de regels paramedische zorg per 2023?

 • Nieuwe prestatie Informatieverstrekking aan derden 
  De prestatie Verslaglegging aan derden wordt Informatieverstrekking aan derden voor fysiotherapie, oefentherapie en ergotherapie. Hiermee is de beschrijving van de prestatie in lijn met andere zorgsectoren. 
  Binnen de logopedie zijn er twee prestaties voor de informatieverstrekking, de prestatie Verslaglegging aan derden wordt Informatieverstrekking aan derden – schriftelijk en de prestatie Overleg met derden wordt Informatieverstrekking aan derden – mondeling. 
 • Toeslag zorg aan huis verruimd voor ergotherapie
  De prestatie Toeslag voor zorg aan huis in de ergotherapie is verruimd. De toeslag kan nu ook in rekening worden gebracht voor een incidentele behandeling op school.

Regels paramedische zorg 2022

Wat wijzigt er in de regels paramedische zorg per 2022?

 • De behandelomschrijvingen (de prestaties) zijn meer consumentvriendelijk opgeschreven, zodat patiënten de nota’s beter kunnen begrijpen.
 • De prestatie telefonische zitting is geschrapt. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen zelf afspraken maken om helder te maken hoe de zitting geleverd is: fysiek, digitaal of telefonisch. Dit kan bijvoorbeeld via declaratiecodes.
 • Logopedisten mogen meer dan 1 prestatie integrale zorg stotteren (izs) per dag in rekening brengen. Tot en met 31 december 2021 mag dit alleen als er een medische noodzaak is vastgesteld door een arts. Deze bepaling vervalt per 2022 

Voor meer informatie zie de regels paramedische zorg 2022.