Registreren en declareren

In onze tariefbeschikkingen hebben we vastgesteld welke prestaties u in rekening mag brengen. De paramedische zorg werkt met vrije prijzen. Dat houdt in dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar onderhandelen over de prijs van een behandeling.

Prijslijst tonen

Voor niet-verzekerde patiënten of patiënten van een zorgverzekeraar waarmee u geen contract heeft, moet u een standaardprijslijst hanteren. Deze moet duidelijk zichtbaar zijn in uw praktijk.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen

2020

Belangrijkste wijzigingen in de regels paramedische zorg 2020 zijn:

Meekijkconsult
Met de prestatie meekijkconsult wordt de zorgverlener in de eerste lijn de mogelijkheid geboden om tijdens een behandeltraject de expertise in te roepen van andere (meer gespecialiseerde) zorgverleners. Voor deze prestatie geldt een contractvereiste met de zorgverzekeraar.

Onderlinge dienstverlening
De andere zorgverlener kan het meekijkconsult in rekening brengen via de prestatie onderlinge dienstverlening. De zorgverlener in de eerste lijn en de andere zorgverlener maken hiervoor een (vrij onderhandelbare) prijsafspraak.

Logopedie: behandeling afasiepatiënten
Per 2020 geldt een aparte prestatie voor de zorg door logopedisten aan afasiepatiënten. Dit maakt expliciete afspraken met de zorgverzekeraar mogelijk.

Bekken- en geriatrie oefentherapie
Per 2020 geldt een aparte prestatie voor bekkenoefentherapie en geriatrie oefentherapie. Dit  maakt expliciete afspraken met de zorgverzekeraar mogelijk.

Overige geneeskundige zorg 
Per 2020 kunnen zorgaanbieders de tijd en de reiskosten voor diabetische voetzorg bij patiënten thuis apart in rekening brengen. Dit kan via een toeslag. Voorwaarde voor deze toeslag is dat de patiënt vanwege zijn gezondheid niet naar de praktijk kan komen. 
Tot en met  31 december 2019 moeten de tijd en reiskosten nog betaald worden uit het tarief voor de reguliere zorg.

2019

De belangrijkste wijzigingen in de regels paramedische zorg 2019 zijn:  

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)
Per 2019 is de GLI opgenomen in het basispakket. Zie voor meer informatie onze pagina Veelgestelde vragen Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

Logopedie en ergotherapie 
De prestatie instructie/overleg met ouders of verzorgers is opengesteld voor volwassenen, ongeacht de aandoening. 

Logopedie 
Voor patiënten met de ziekte van Parkinson kan een lange zitting logopedie geleverd en gedeclareerd worden, ongeacht het aantal jaren na diagnosestelling. 

Diëtetiek

  • De prestatie ‘individuele zitting’ is verduidelijkt.  
  • De prestaties ‘telefonische zitting’ en ‘individueel dieetvoorschrift’ zijn toegevoegd. 
  • Indirect patiëntgebonden tijd is niet meer direct declarabel. Uitzondering is tijd verbonden met het opstellen van het dieetvoorschrift. 

Alles op een rij

Klik op onderstaande linkjes om alle beleidsregels en tariefbeschikkingen te zien voor uw zorgsector.

Ergotherapie (2020)

Ergotherapie (2019)

Extramurale diëtetiek (2020)

Extramurale diëtetiek (2019)

Fysiotherapie (2020)

Fysiotherapie (2019)

Logopedie (2020)

Logopedie (2019)

Oefentherapie (2020)

Oefentherapie (2019)

Podotherapie (2020)

Podotherapie (2019)

Tip: zoekt u een specifiek document of beleidsstuk?

Vul dan hieronder uw zoekterm in en selecteer een zorgsector. U komt dan op ons documentenplatform waar u via de filters links verder kunt zoeken. 

Ik zoek naar …