Zorgbundels

Bij passende zorg hoort een passende bekostiging. Dat is een bekostiging die onder andere zorgaanbieders stimuleert om meer in te zetten op preventie, binnen en buiten het zorgdomein samen te werken en de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. De huidige manier van zorg bekostigen kent nog te veel belemmeringen voor passende zorg. Daarom willen we een differentiatie in de bekostiging. We kijken daarbij naar verschillende bekostigingsmogelijkheden voor de acute, electieve en chronische zorg.  

Experimenteren met zorgbundels

Er zijn verschillende mogelijkheden om de zorg anders te bekostigen en samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende sectoren te stimuleren. Een daarvan is om afspraken te maken over zorgbundels. Zorgbundels kunnen een waardevol middel zijn om passende zorg te stimuleren en daarmee de kwaliteit en doelmatigheid van zorg te verbeteren. 

De NZa stimuleert partijen om te experimenteren met zorgbundels. Wij helpen partijen mee om pilots op te zetten. Ook delen we informatie over de voorwaarden en de effecten van het werken met zorgbundels. 

Actueel

Onderzoek effecten zorgbundels

Er lopen op dit moment verschillende pilots om te experimenteren met zorgbundels. Als vervolg op een eerder gestart traject in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Heelkunde heeft SiRM in 2023 in opdracht van de NZa de meerwaarde van het invoeren van zorgbundels voor 3 vormen van zorg onderzocht. Dit onderzoek laat zien dat bundelbekostiging kan helpen om de zorg voor mensen met een heupfractuur te verbeteren.

Werken met een zorgbundel kan helpen bij het sneller doorstromen van patiënten met een heupfractuur naar de geriatrische revalidatiezorg vanuit het ziekenhuis. Voor de zorg aan patiënten met etalagebenen of darmkanker zijn er minder voordelen gevonden voor werken met zorgbundels. Dit kan overigens regionaal of lokaal weer anders uitpakken. 

Wat is een zorgbundel?

Bij bundelafspraken spreken zorgaanbieder(s) en zorgverzekeraar voor alle zorg die nodig is voor een patiëntgroep, binnen (een deel van) een zorgpad,  één vast bedrag per patiënt af. Eén of meer zorgverleners leveren deze zorg. Ook maken zij onderling afspraken over kwaliteit en uitkomsten van de behandeling. 

Deze vorm van bekostiging kan een uitkomst bieden als er zorg vanuit verschillende zorgsectoren wordt geboden. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de wil tot samenwerken en onderling vertrouwen tussen de partijen. 

Relevante informatie

In dit overzicht hebben we alle relevante documenten over passende bekostiging en zorgbundels op een rij gezet: