Zorgbundels

Bij passende zorg hoort een passende bekostiging. Dat is een bekostiging die onder andere zorgaanbieders stimuleert om meer in te zetten op preventie, binnen en buiten het zorgdomein samen te werken en de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. De huidige manier van zorg bekostigen kent nog te veel belemmeringen voor passende zorg. Daarom willen we een differentiatie in de bekostiging. We kijken daarbij naar verschillende bekostigingsmogelijkheden voor de acute, electieve en chronische zorg.  

Zorgbundels

Er zijn manieren om de zorg anders te bekostigen. Een daarvan is om afspraken te maken over zorgbundels. Zorgbundels kunnen voor een deel van de electieve – planbare – zorg een waardevol middel zijn om passende zorg te stimuleren en daarmee de kwaliteit en doelmatigheid van zorg te verbeteren. De NZa ziet zorgbundels als een veelbelovend alternatief bekostigingsmodel.

Bij bundelafspraken spreken zorgaanbieder en zorgverzekeraar voor alle zorg die nodig is voor een patiëntgroep één vast bedrag per patiënt af. Eén of meer zorgverleners leveren deze zorg. Ook maken ze afspraken over kwaliteit en uitkomsten van de behandeling. Een zorgaanbieder of een groep van zorgaanbieders wordt verantwoordelijk voor het gehele zorgproces van de patiënt. De schotten tussen de verschillende sectoren kunnen daarmee doorbroken worden. Er zijn al initiatieven waarbij zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor aandoeningen zoals COPD en staar zorgbundels hebben afgesproken. Deze voorbeelden hebben wij verzameld op de webpagina Zorgbundels.

Leidraad zorgbundels

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de NZa heeft KPMG een stapsgewijze aanpak uitgewerkt om zorgbundels te ontwikkelen en te implementeren. Hiermee bieden we geïnteresseerde zorgaanbieders en zorgverzekeraars concrete handvatten voor de ontwikkeling van zorgbundels. De leidraad gaat in op drie aandoeningen binnen de heelkunde, maar is generiek van aard en breder toepasbaar. Daarmee is de leidraad interessant voor alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars die met zorgbundels willen experimenteren.

Relevante informatie

In dit overzicht hebben we alle relevante documenten over passende bekostiging en zorgbundels op een rij gezet:

Relevante artikelen