Vraag en antwoord paramedische zorg

Voor aanbieders van paramedische zorg hebben we de belangrijkste aanvullende informatie verzameld in onderstaande onderwerpen. Hier vindt u vragen en antwoorden, factsheets en andere informatie die u nodig heeft om uw werk goed te kunnen doen.

Wilt u een melding doen?

Heeft u een vermoeden van fraude? Denkt u dat de zorgverzekeraar niet vergoedt waar uw patiënt recht op heeft? Of vermoedt u dat de marktwerking wordt verstoord? Dat en meer kunt u via ons meldpunt melden. Liever telefonisch een melding doen? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie over paramedische zorg?

De NZa beschrijft prestaties voor de paramedische zorg . We kunnen ons voorstellen dat u misschien meer vragen heeft over paramedische zorg, waar wij niet direct een antwoord voor u op hebben. Onderstaand een wegwijzer naar websites van andere organisaties die meer informatie voor u hebben. 

  • Zorginstituut Nederland beschrijft in het Zvw-kompas welke paramedische zorg onder de aanspraak van de basisverzekering valt. 
  • Ergotherapie Nederland is de beroepsvereniging voor ergotherapeuten en komt op voor de belangen van ergotherapeuten. Ergotherapie Nederland monitort daarnaast de ontwikkeling in de markt, ontwikkelt evidence-based richtlijnen en geeft informatie- en advies over het houden van een eigen praktijk.
  • De Nederlandse Vereniging van Diëtisten vertegenwoordigt de diëtist op landelijk niveau en zorgt ervoor dat voeding, en daarmee de diëtist, een plaats heeft in richtlijnen en zorgstandaarden, implementatieprogramma’s en dat er bijvoorbeeld voedingsgerelateerde indicatoren komen. 
  • De overkoepelende beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) behartigt belangen, borgt kwaliteit, bevordert deskundigheid en biedt service aan de leden. 
  • De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van en voor logopedisten. De NVLF behartigt de belangen van de leden. Dit zijn logopedisten met of in dienst van een eigen praktijk en logopedisten in het onderwijs en de gezondheidszorg. De NVLF heeft meer informatie over kwaliteit, netwerken, opleidingen, vakinhoud en wet- en regelgeving.
  • De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) is de beroepsvereniging van en voor oefentherapeuten en behartigt de belangen van de aangesloten therapeuten en optimaliseert en borgt de kwaliteit van de beroepsuitoefening.
  • Er kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld door de zorgverzekeraars voor de zorg geleverd en gedeclareerd mag worden. Bijvoorbeeld machtigingsvereisten voor de start van een behandeling. U kunt contact opnemen met de betreffende verzekeraar.

Komt u er niet uit?

Komt u er met de uitleg hierboven niet uit? Neem dan contact met ons op.