Valpreventie

Zorginstituut Nederland stelde in april 2022 vast dat valpreventie bewezen effectief is en voor een deel onder de verzekerde zorg valt. Met valpreventie wordt het risico op vallen verkleind. Dit voorkomt dat mensen mogelijk meer en intensievere zorg nodig hebben. De NZa stelt prestaties vast voor de valrisicobeoordeling met een maximumtarief en de valpreventieve beweeginterventie met een vrij tarief. Zorgaanbieders kunnen vanaf 1 januari 2024 deze prestaties declareren binnen de Zorgverzekeringswet. Voor de valpreventie die in het gemeentelijk domein plaatsvindt gelden deze prestaties niet. Lees hieronder meer.

Valrisicobeoordeling

Bij de valrisicobeoordeling (in de praktijk ook wel valanalyse of screening genoemd) wordt aan de hand van een uitgebreide vragenlijst bekeken welke factoren de oorzaak kunnen zijn van het hoge valrisico. Daarna wordt er gelijk een advies op maat gegeven over eventueel te nemen vervolgacties. Dit advies kan bestaan uit verschillende maatregelen, zoals een controle op bijwerkingen van bepaalde medicijnen, een oogtest of een valpreventieve beweeginterventie. Na 2 à 3 maanden kan een evaluatiemoment volgen om te kijken of het advies is opgevolgd. Dit evaluatiemoment is onderdeel van de valrisicobeoordeling. Voor deze zorg geldt een maximumtarief.

Lees meer over de valrisicobeoordeling in de Beleidsregel overige geneeskundige zorg

Valpreventieve beweeginterventie

Een fysiotherapeut of oefentherapeut begeleidt de beweeginterventie die bestaat uit een intake gevolgd door een trainingsprogramma. Voor deze zorg geldt een vrij tarief.

Valpreventieve beweeginterventies kunnen plaatsvinden in zowel het sociaal domein (vanuit de gemeente) als in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De prestaties die de NZa vaststelt, gelden alleen als de zorg valt onder de Zorgverzekeringswet.

Lees meer over de valpreventieve beweeginterventie in het wijzigingsbesluit met betrekking tot de valpreventieve beweeginterventie

Vragen over valpreventie

Meer informatie

We hebben een informatiekaart over valpreventie gemaakt. Meer hierover leest u in de informatiekaart 'Preventie is ook onze zorg: valpreventie'.

Informatie over het registeren en declareren van deze prestaties vindt u op de volgende sectorpagina's: