GLI en ketenaanpak zorg en ondersteuning van kinderen

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een zorgvorm gericht op preventie. Het is een combinatie van behandelingen gericht op gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en psychologische interventies ter ondersteuning van gedragsverandering. Met ketenaanpak zorg en ondersteuning van kinderen met overgewicht en obesitas werken kinderen aan het bereiken en behouden van een gezonde leefstijl.

Gecombineerde Leefstijlinterventie 

GLI wordt in de vorm van een programma aangeboden. Dit kan individueel of in groepsverband. Vanaf 2019 is dit verzekerde zorg voor patiënten met overgewicht en obesitas. De huisarts bepaalt of een patiënt in aanmerking komt voor GLI en verwijst door naar een zorgverlener die GLI aanbiedt. 

Registeren en declareren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt prestaties en maximumtarieven vast voor GLI. Hieronder vindt u een overzicht van alle regels voor GLI.

Regels 2024

Regels 2023

Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas

Kinderen met overgewicht en obesitas ontvangen zorg van meerdere zorgverleners. De ketenaanpak van zorg en ondersteuning voor deze groep kinderen wordt vanaf 2024 structureel bekostigd. De NZa heeft prestaties en maximumtarieven vastgesteld voor de centrale zorgverlener en voor GLI voor kinderen. Hiermee kan de begeleiding van kinderen voor het bereiken en behouden van een gezonde leefstijl gedeclareerd worden. Hieronder vindt u een overzicht van de regels:

Ons toezicht

Vraag en antwoord

Heeft u een vraag over GLI? Ga dan naar de pagina Vraag en antwoord gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).