Gang ziekenhuis met personeel
Beeld: ©ISK

Vraag en antwoord registreren en declareren van zorg

Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over het registreren en declareren van medisch-specialistische zorg. 

Zorgactiviteiten en overige zorgproducten

Openen en sluiten zorg- en subtrajecten

Medisch-specialistische revalidatiezorg

Overig​​​​