Geldt een overname tijdens een klinische opname als klinisch ontslag voor het eerste specialisme?

Ja. Als een patiënt tijdens een klinische opname wordt overgenomen door een ander specialisme, dan geldt dit als klinisch ontslag voor het eerste specialisme.

De ontslagdatum is namelijk gedefinieerd als de laatste dag in het subtraject die nog een zorgactiviteit uit zorgprofielklasse 3 (kliniek) of 19 (ic-behandeldag) bevat. Dit geldt ook voor situaties waarin de patiënt wordt overgenomen door een ander specialisme. Op basis van deze laatste dag zal de klinische sluitregel in werking treden.