Hoe weet ik welke beroepsbeoefenaar een zorgactiviteit mag registreren?

Zorgactiviteiten zijn in principe functioneel omschreven. Dit betekent dat de registratie niet is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep of specialisme, tenzij in de omschrijving van de zorgactiviteit en/of voorwaarden in de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2403a) anders vermeld wordt.

De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt niet wie bevoegd en bekwaam is om een behandeling uit te voeren. Die verantwoordelijkheid ligt bij de zorgaanbieder. 
 

Voorbeelden

Zorgactiviteit 190961 - Fysiotherapie - direct patiëntgebonden handelen - revalidatie
In deze zorgactiviteit staat ‘fysiotherapie’ in plaats van ‘fysiotherapeut’. Dat betekent dat iedereen die deze zorg kan leveren, de zorgactiviteit in principe mag registreren. Omdat in deze zorgactiviteit ook ‘revalidatie’ staat, mag de zorgactiviteit alleen voor zorg binnen het specialisme revalidatie geregistreerd worden.
 

Zorgactiviteit 190060 – Eerste polikliniekbezoek
In de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2403a) staat dat er bij een polikliniekbezoek (onder andere) sprake moet zijn van een contact tussen patiënt en ‘poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist, physician assistant of klinisch technoloog’.

Zorgactiviteit 190060 kan dus niet geregistreerd worden voor een contact tussen de patiënt en bijvoorbeeld een verpleegkundige of een physician assistant in opleiding.