Mag ik bij infertiliteit een zorgtraject openen en een polikliniekbezoek registreren voor man én vrouw?

Om een zorgtraject te kunnen openen, moet sprake zijn van een zorgvraag waarvoor op dat moment nog geen zorgtraject is geopend, en moet er een zorgactiviteit plaatsvinden.

Is er voor beide een zorgvraag?
Op het moment dat een man en een vrouw op de polikliniek komen met de zorgvraag infertiliteit, is in het begin vaak niet duidelijk wie de fertiliteitsproblematiek veroorzaakt. In die situatie kan gesteld worden dat zowel de man als de vrouw een zorgvraag hebben ten aanzien van infertiliteit.

Kan er een zorgactiviteit geregistreerd worden?
Om een zorgtraject te mogen openen moet er niet alleen een zorgvraag zijn, maar ook een zorgactiviteit plaatsvinden. Bij fertiliteitsproblematiek hebben man en vrouw vaak gezamenlijk een consult. Er wordt in één zitting één polikliniekbezoek uitgevoerd met man én vrouw. Het is in die situatie dan ook niet toegestaan om voor de man én de vrouw een polikliniekbezoek te registreren.

Om het declareren van een zorgtraject voor zowel de man als de vrouw bij één gezamenlijk polikliniekbezoek wel mogelijk te maken, is in de RZ19a een nieuwe zorgactiviteit aangemaakt: 190068 'Consult van de partner bij een gezamenlijk polikliniekbezoek bij een zorgvraag infertiliteit (voor de andere partner wordt een polikliniekbezoek vastgelegd)'. Dit maakt het declareren van twee zorgproducten mogelijk. Een apart zorgtraject met deze zorgactiviteit mag u alleen openen als bij de man tijdens het gezamenlijke polikliniekbezoek een algemene en speciële anamnese wordt afgenomen en onderzoek wordt ingezet. Voor de vrouw wordt een polikliniekbezoek vastgelegd. Meer informatie over deze wijziging is te vinden in het Document Wijzigingen dbc-release RZ19a .

Verwijzen bij infertiliteit

Wanneer een man en een vrouw met de zorgvraag infertiliteit door de huisarts worden doorverwezen naar de gynaecoloog, is sprake van verwijstype 4. Als een overig zorgproduct spermaonderzoek wordt uitgevoerd, of als een dbc-zorgproduct met de diagnose oriënterend fertiliteitsonderzoek / basale behandeling man (F12) wordt geopend op verzoek van de gynaecoloog naar aanleiding van een consult op het fertiliteitsspreekuur van de vrouw, is verwijzing van de eerstelijn niet noodzakelijk. In dat geval is sprake van verwijstype 7.