Passende zorg

De NZa werkt aan toegankelijke en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland.

Dit is een uitdagende opdracht. Vanwege de toenemende zorgvraag door vergrijzing en blijvende tekorten aan zorgprofessionals staan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg onder druk. Om die reden moet de zorg de komende jaren echt anders worden georganiseerd.
Dit betekent: passende zorg.

Wat is passende zorg?

Passende zorg is gepast gebruik én passende organisatie van zorg. Passende zorg: 

  • Draagt bij aan het functioneren van mensen en de kwaliteit van leven.
  • Komt samen met de patiënt tot stand. Zorgprofessional en patiënt beslissen samen over best passende behandeling.
  • Is de juiste zorg op de juiste plek. Dichtbij waar het kan, op afstand als het moet bijvoorbeeld door het inzetten van digitale zorg.
  • Gaat niet over ziekte, maar over gezondheid; kijken naar wat iemand nog wél kan. Inzetten op preventie en vernieuwing. 
Beeld: ©NZa

Onze strategische koers

Om dit te realiseren zet de NZa in op focus en versnelling op 4 strategische speerpunten. Klik voor meer informatie op onderstaande pagina's.

Ons toezichtsaanpak vloeit voor uit bovengenoemde speerpunten.

Meer over:

En klik hier voor een video-overzicht van passende zorg.