Datagedreven beleid en uitvoering

We verzamelen en ontsluiten, onder andere via onderzoek, informatie die de beweging naar passende zorg en (regionale) knelpunten zichtbaar maakt. We gebruiken onderzoek en data om keuzes en adviezen die we in regulering en toezicht maken te onderbouwen.


Duiden en faciliteren                                                                          

  • Data is de motor achter ons zorgbeleid. Wij gebruiken data als basis om uitkomsten te duiden en actie- en toekomstgericht te zijn. Data kan richtinggevend zijn en sturingsinformatie bieden. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien tijdens de COVID-crisis toen ons zorgbeeldportaal belangrijke input was voor de lijn. Door data over bijvoorbeeld wachttijden beschikbaar te maken kunnen wij zowel consument, beleidsmaker als zorgverzekeraar waardevolle informatie geven.

Meer willen lezen over data? Ga dan naar ons speciale magazine 'De waarde van datagedreven toezicht door de NZa'. 

Bekijk ook onze andere speerpunten: