Wendbare organisatie

Voor passende zorg moet de zorg anders georganiseerd worden. Dat betekent dat er veranderingen gaan plaatsvinden in het zorgveld. Dat vraagt van ons dat we proactief inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en dat we samenwerken. Samenwerken met zorgprofessionals, zorgverzekeraars, kennispartners en met elkaar. We zijn een organisatie die zich inzet op een proces van continu leren en verbeteren.


Anticiperen, verbinden, samenwerken 

  • We vergroten onze impact door maatschappelijke ontwikkelingen vroegtijdig te duiden, regels aan te passen en toezicht te houden op een manier die bijdraagt aan passende zorg.
  • We  zoeken de verbinding met zorgprofessionals, zorgverzekeraars en kennispartners. En nemen standpunten in. 
  • We werken samen binnen en buiten de NZa. We werken vanuit vertrouwen en reageren snel. Hierbij jagen we de gewenste verandering aan, zowel intern als extern.

Bekijk ook onze andere speerpunten: