Innovatie

De zorgvraag groeit en verandert. We worden ouder, we wonen langer thuis én we willen zorg die past bij onze wensen. Daar staat tegenover dat de kosten van de zorg al jaren toenemen en de vraag naar zorg groter is dan het aanbod; er zijn te weinig zorgverleners om deze zorg te leveren. Om de zorg óók in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te houden, is het nodig de zorg anders te organiseren.  

Het is noodzakelijk dat we op alle plekken waar zorg wordt geleverd anders gaan kijken naar deze zorglevering: hoe kan het anders en welke drempels in de bekostiging moeten daarvoor worden weggenomen.

Innovatie die bijdraagt aan passende zorg

Passende zorg is zorg die van waarde is voor de gezondheid en het functioneren van de cliënt/patiënt, tegen een redelijke prijs. Daarom ondersteunen wij innovaties die de zorg voor de patiënt verbeteren, of die de zorg goedkoper en efficiënter maken zonder in te leveren op kwaliteit.

10 jaar geleden moest je voor ieder consult naar het ziekenhuis. Tegenwoordig bestaat de keuze voor een digitaal contact met de dokter. Was vroeger vaak een doorverwijzing nodig naar de dermatoloog, stuurt de huisarts nu een foto van de huid naar de dermatoloog. Hiermee kan vaak doorverwijzing naar ziekenhuis worden voorkomen. Daarnaast maakt techniek het mogelijk steeds langer thuis te wonen, of bezoeken aan het ziekenhuis te voorkomen door thuismetingen.

Innovatie is echter breder dan alleen techniek, het gaat ook over nieuwe manieren van organiseren van zorg. Zoals het samenwerken van zorgprofessionals in netwerken, of het leveren van zorg bij mensen in hun wijk of dorp, in plaats van het ziekenhuis. Maar ook het verleggen van taken en verantwoordelijkheden naar andere gekwalificeerde beroepsgroepen zoals de verpleegkundig specialist en physician assistant dragen bij aan passende zorg.

Om zorgvernieuwing te bevorderen, werkt de NZa voortdurend aan innovatieve vormen van bekostiging. Daar overleggen we veel over met zorgprofessionals en brancheverenigingen. Wanneer het nodig is, passen we regels aan om het leveren van passende zorg te stimuleren.

Mogelijkheden in onze regels

In onze regels is er al veel ruimte voor innovatie. Vrije en max-max tarieven, ruime prestatiebeschrijvingen en facultatieve prestaties geven zorgaanbieders en verzekeraars ruimte voor maatwerk binnen afspraken over innovatieve zorg. Informatie over de mogelijkheden per sector is te vinden in onze wegwijzers

Daarnaast geven wij in de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders de mogelijkheid om in drie jaar tijd te experimenteren met hun innovatie. Heeft de innovatie aantoonbaar geresulteerd in betere, goedkopere en/of efficiëntere zorg? Dan gaan wij kijken hoe we de innovatie uit het experiment kunnen opnemen in onze regels. Meer informatie hierover leest u in de Informatiekaart Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten

Wilt u meer weten over de bekostiging van medische applicaties? Lees dan onze Informatiekaart bekostiging medische applicaties. Hierin leggen we onder andere uit wanneer er sprake is van een medische applicatie en vindt u enkele voorbeelden.

Zorg voor innoveren

Zorg voor innoveren is een samenwerking tussen 5 overheidsorganisaties: het Ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ZonMw en de NZa. Gezamenlijk informeren, adviseren en verbinden we zorginnovatoren. In de kennisbank op de website vindt u informatie over het gehele implementatieproces. Op de pagina Financiële ondersteuning vindt u informatie over de diverse subsidieregelingen die er zijn, zoals bijvoorbeeld ‘veelbelovende zorg’ van het Zorginstituut en subsidies van het programma ‘doelmatigheidsonderzoek’ van ZonMw.

Meer informatie