Goed bestuur

Goed bestuur en professionele bedrijfsvoering

Passende zorg vraagt om leiderschap en een professionele bedrijfsvoering. We zetten erop in dat zorggeld wordt besteed aan passende zorg, dat bestuurders en zorgprofessionals zich gesteund voelen bij het maken van lastige keuzes in het belang van passende zorg en dat misbruik van zorggeld wordt aangepakt.


Doorontwikkelen, versterken en prioriteren

  • Goed bestuur en een professionele bedrijfsvoering zijn essentiële randvoorwaarden. Door hierop in te zetten zorgen we ervoor dat zorggeld aantoonbaar wordt besteed aan passende zorg en dat tijdige toegang is geborgd.
  • We zetten in op de doorontwikkeling van het kader goed bestuur en we passen dit actief toe in ons toezicht.
  • We versterken samen met partijen ons toezicht op zorgnetwerken, waarbij we ruimte geven aan vernieuwing en sturen op verantwoordelijkheden.
  • We zetten ons doelgericht en op basis van data in op het voorkomen, stoppen en bestraffen van misbruik van zorggeld.