Preventie

Preventie is ook onze zorg. Voorkomen is niet alleen beter dan genezen. Preventie is meer dan het voorkomen dat mensen ziek worden. Het zorgt ervoor dat mensen een betere kwaliteit van leven ervaren. Dat betekent dat het bevorderen van een gezonde leefstijl en preventie integraal onderdeel zijn van de zorg. Bovendien kan het de vraag naar (zwaardere) zorg later in het leven verminderen. Het is niet voor niets dat preventie een belangrijke plek heeft gekregen in het regeerakkoord. Preventie sluit bovendien aan bij passende zorg, waarin we de focus verleggen van ziekte naar het bevorderen van gezondheid. Dat doen we door de zorg anders te organiseren, te innoveren en in te zetten op preventie.

Soorten preventie

Er zijn verschillende soorten preventieve zorg die binnen de verzekerde zorg geleverd worden:

Geïndiceerde preventie

Sommige mensen hebben een hoger risico op een bepaalde ziekte. Denk aan hart- en vaatziekten, depressie of diabetes. Een zorgprofessional kan dan een interventie inzetten om te voorkomen dat iemand daadwerkelijk ziek wordt. Wij noemen dit geïndiceerde preventie.

Zorggerelateerde preventie

Zorggerelateerde preventie richt zich juist op het voorkomen van (verdere) complicaties bij personen die al ziek zijn. Zoals het voorkomen van doorligwonden als iemand een lange hersteltijd nodig heeft na een operatie in het ziekenhuis.

Wij willen zorgprofessionals, zorgverzekeraars en zorgkantoren voorzien van informatie over preventie initiatieven en hoe die zijn gekoppeld aan onze regels. Hieronder vindt u meer informatie over preventie, onze rol hierbij en voorbeelden uit de praktijk.

Wat doen wij om preventie te stimuleren?

1. Stimuleren van samenwerking rondom preventie

We stimuleren dat de verschillende partijen in de zorg samenwerken. Preventie vraagt immers om een maatschappelijk brede aanpak. Binnen de verzekerde zorg maakt het ook deel uit van de zorgplicht van zorgverzekeraars en zorgkantoren. Wij zien erop toe dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars hier ook afspraken over maken.

2. Passende regelgeving en bekostiging voor preventie

Er is al heel veel mogelijk op het gebied van preventie binnen onze huidige prestaties en tarieven. Als onze regels hiervoor nog geen ruimte bieden, dan ontwikkelen we samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars nieuwe regels.

3. Delen van goede voorbeelden

Hieronder ziet u 3 informatiekaarten met voorbeelden uit de praktijk van preventie initiatieven en hoe die zijn gekoppeld aan onze regels:

 • Welzijn op Recept - Voorbeeld van preventie in de huisartsenzorg en het sociaal domein.
  Welzijn op recept (WOR) is een methodiek waarbij patiënten met psychosociale klachten worden verwezen naar de welzijnscoach.
  Lees meer in onze informatiekaart Welzijn op Recept.
 • UHR-therapie - Ultra High Risk-therapie (UHR) in de ggz
  Geïndiceerde en zorggerelateerde preventie binnen de ggz zijn onderdeel van de reguliere bekostiging.
  Lees meer in onze informatiekaart UHR-therapie.
 • Leefstijlopleidingen ggz - Een voorbeeld van preventie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)
  In de informatiekaart Leefstijlopleidingen ggz leest u meer over dit initiatief.

Actueel

Deel uw ervaringen

Zoals al aangegeven kan preventie alleen succesvol zijn als dit breed wordt opgepakt in de maatschappij. Daarom werken wij samen met zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgkantoren maar ook met gemeenten, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en kennisnetwerken om dit goed van de grond te krijgen. We nodigen u daarom graag uit om uw ervaringen met preventie met ons te delen. U kunt contact met ons opnemen via preventie@nza.nl.