Ons toezicht in vogelvlucht

De NZa zet zich als toezichthouder in voor toegankelijke en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Nu en in de toekomst. Daarbij staat passende zorg centraal. Dat is zorg die van waarde is voor de gezondheid en het functioneren van het individu.

Wij houden toezicht op zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en het CAK.

Ons toezicht

In ons toezicht controleren we niet alleen of zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren zich aan de regels houden. Wij willen ook bevorderen dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich maximaal in kunnen zetten om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Een belangrijk onderdeel van ons toezicht is dan ook het geven van uitleg en voorlichting aan zorgaanbieders om fouten te voorkomen en professionaliteit te stimuleren.

Onze toezichtaanpak vloeit voort uit de strategische speerpunten van de NZa: Goed bestuur en professionele bedrijfsvoering, Passende bekostiging en contractering en Datagedreven toezicht.

Goed bestuur, professionele bedrijfsvoering en ons toezicht

Met ons toezicht willen we bevorderen dat aanbieders en zorgverzekeraars zich maximaal in kunnen zetten om passende zorg te bieden. Daarvoor is een professionele bedrijfsvoering van essentieel belang. Bij een professionele bedrijfsvoering zijn de processen op orde en kunnen we er op vertrouwen dat de zorgaanbieder passende zorg levert en deze correct declareert. Naast een professionele bedrijfsvoering is ook een goed en integer bestuur een randvoorwaarde. Lees daar meer over in ons magazine-artikel Toezichthouder én marktmeester.

Passende bekostiging en ons toezicht

Passende zorg is zorg die van waarde is voor de gezondheid en het functioneren van het individu, tegen een redelijke prijs. Dit betekent dat we kritisch moeten zijn op verspilling door het (blijven) aanbieden van zorg, die niet bijdraagt aan het functioneren van mensen of niet effectief is voor het individu. Lees hier meer over in ons magazine 'Passende zorg: hoe organiseer je dat?'.

Datagedreven toezicht

Data geeft richting aan ons werk als toezichthouder. Het stelt ons in staat besluitvorming te onderbouwen en ontwikkelingen te duiden. En dat is nodig om onze wettelijke taak uit te voeren én een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Lees voor meer informatie het magazine De waarde van datagedreven toezicht door de NZa.

Signalen en meldingen

Wilt u een signaal of een melding doorgeven? Op onze Meldpuntpagina leest u wat u aan ons kunt doorgeven en hoe.