Ons toezicht in vogelvlucht

Wij houden toezicht op zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en het CAK.

De NZa zet zich als toezichthouder in voor toegankelijke en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Nu en in de toekomst. Daarbij staat passende zorg centraal.

Passende zorg

Passende zorg is zorg die van waarde is voor de gezondheid en het functioneren van het individu. Dat betekent dat we als toezichthouder niet alleen controleren of zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren zich aan de regels houden. Met ons toezicht willen we ook bevorderen dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich maximaal in kunnen zetten om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Een belangrijk onderdeel van ons toezicht is dan ook het geven van uitleg en voorllichting aan zorgaanbieders om fouten te voorkomen en professionaliteit te stimuleren.

Ons toezicht

De NZa zet zich als toezichthouder in voor toegankelijke en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland, nu en in de toekomst. Dit vraagt om een weloverwegen inzet van uitleg en voorlichting en handhavingsinstrumenten. Wij kiezen aan de ene kant voor uitleg en voorlichting aan zorgaanbieders om fouten te voorkomen en professionaliteit te stimuleren. Aan de andere kant zullen we effectief handhaven bij onwil aan de kant van een zorgaanbieder of zorgverzekeraar. Daarbij zetten we een mix aan instrumenten in, oplopend van voorlichting en waarschuwing tot het opleggen van een boete. Deze 2 elementen komen samen in onze toezichtsaanpak en vloeit voort uit de 3 strategische speerpunten van de NZa: passende zorg, goed bestuur en professionele bedrijfsvoering en datagedreven toezicht.

Passende zorg en ons toezicht
Passende zorg is zorg die van waarde is voor de gezondheid en het functioneren van het individu, tegen een redelijke prijs. Dit betekent dat we kritisch moeten zijn op verspilling door het (blijven) aanbieden van zorg, die niet bijdraagt aan het functioneren van mensen of niet effectief is voor het individu. Klik verder voor meer informatie.

Goed bestuur, professionele bedrijfsvoering en ons toezicht
Met ons toezicht willen we bevorderen dat aanbieders en zorgverzekeraars zich maximaal in kunnen zetten om passende zorg te bieden. Daarvoor is een professionele bedrijfsvoering van essentieel belang. Bij een professionele bedrijfsvoering zijn de processen op orde en kunnen we er op vertrouwen dat de zorgaanbieder passende zorg levert en deze correct declareert. Naast een professionele bedrijfsvoering is ook een goed en integer bestuur een randvoorwaarde. Lees voor meer informatie Toezicht op Goed Bestuur.

Datagedreven toezicht
Data geeft richting aan ons werk als toezichthouder. Het stelt ons in staat besluitvorming te onderbouwen en ontwikkelingen te duiden. En dat is nodig om onze wettelijke taak uit te voeren én een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Lees voor meer informatie het magazine De waarde van datagedreven toezicht door de NZa.