Verzoek om te handhaven

Het is mogelijk bij de NZa een verzoek om handhaving in te dienen. Met dit verzoek vraagt u ons formeel om actie te ondernemen tegen de door u genoemde overtreding. Dit verzoek is niet hetzelfde als het doen van een melding via ons Meldpunt.

Het verzoek om te handhaven nemen we alleen in behandeling als u belanghebbende bent (bijvoorbeeld wanneer een zorgverzekeraar of zorgaanbieder misleidende informatie aan u als patiënt of verzekerde verstrekt). Om die reden kunt u een verzoek om handhaving niet anoniem indienen.

Hoe ziet een verzoek om handhaving eruit?
Het verzoek moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U moet uw verzoek per brief indienen en bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • Uw naam;
  • De datum;
  • Een omschrijving van de vermeende overtreding en door wie de overtreding wordt gepleegd, zoveel mogelijk onderbouwd met bewijsmiddelen;
  • Een omschrijving van uw directe belang dat bij de overtreding betrokken is;
  • Een omschrijving met wat u precies van ons verwacht.

U kunt het verzoek vervolgens ondertekend versturen naar ons postadres maar u kunt ook onderstaand formulier invullen.

Handhavingsverzoek indienen

Vul hier een geldig e-mailadres in
Vul hier een compleet telefoonnummer in
Let erop dat u in de bijlage geen vertrouwelijke informatie meestuurt zoals uw BSN, rekeningnummer of medische gegevens. Het toesturen van documenten helpt ons om uw melding te beoordelen. Denkt u bijvoorbeeld aan correspondentie zoals e-mails of brieven. Of een screenshot van een website. Er kan maximaal 10 MB in totaal aan bijlagen verstuurd worden. Bij elk uploadveld kunt u maximaal één bestand uploaden.
Let erop dat u in de bijlage geen vertrouwelijke informatie meestuurt zoals uw BSN, rekeningnummer of medische gegevens.
Let erop dat u in de bijlage geen vertrouwelijke informatie meestuurt zoals uw BSN, rekeningnummer of medische gegevens.
Let erop dat u in de bijlage geen vertrouwelijke informatie meestuurt zoals uw BSN, rekeningnummer of medische gegevens.
Let erop dat u in de bijlage geen vertrouwelijke informatie meestuurt zoals uw BSN, rekeningnummer of medische gegevens.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw handhavingsverzoek te behandelen, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)

Procedure

Als we uw verzoek tot handhaven hebben ontvangen bepalen we welke vervolgstappen nodig zijn om vast te stellen of er een wet of regel wordt overtreden. Het kan zijn dat we u uitnodigen om uw verzoek mondeling toe te lichten.

De (vermeende) overtreder ontvangt informatie over wie het verzoek tot handhaving heeft ingediend en een afschrift van het handhavingsverzoek.

Uw verzoek kan tot verschillende uitkomsten leiden:

  • We treden op als er sprake is van een overtreding. Hierbij streven we altijd naar het bereiken van een effectieve en efficiënte oplossing. 
  • We besluiten uw verzoek niet in behandeling te nemen omdat het onderwerp van uw verzoek op dat moment geen prioriteit heeft. Mogelijk kunnen we uw verzoek op een andere manier afdoen. Bijvoorbeeld door de verzekeraar of zorgaanbieder te verzoeken er met u uit te komen.
  • We wijzen uw verzoek af als uit onderzoek blijkt dat er geen overtreding is.

Binnen acht weken hoort u wat de uitkomst is van uw verzoek. Dit hangt af van de overtreding en het onderzoek dat we moeten doen. Na het afronden van uw verzoek ontvangt u een besluit. Hier kunt u tegen in bezwaar gaan.