Meldpunt

Heeft u een klacht over een zorgaanbieder of zorgverzekeraar, bijvoorbeeld over de zorgnota of over lange wachttijden? Neemt u dan eerst contact op met uw zorgverzekeraar of met het zorgkantoor. Wordt u niet goed geholpen, of vermoedt u dat een zorgverzekeraar of zorgaanbieder de regels overtreedt? Dan kunt u dit ook bij ons melden. De NZa kan individuele zaken niet oplossen, maar we kunnen wel ingrijpen als er structureel iets misgaat bij een zorgaanbieder of zorgverzekeraar.

Hoe u kunt melden bij de NZa

Wilt u uw melding schriftelijk doen? Vul dan in 3 stappen ons digitale meldingsformulier in. Uw melding telefonisch doen? Neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum op 088 - 770 8 770 (lokaal tarief). 

Wat doen wij met uw melding?

Wanneer u een melding doet, kunt u het volgende van ons verwachten:

  1. We bespreken de melding met u

    Binnen 5 werkdagen neemt een medewerker van de NZa contact met u op. De medewerker spreekt de melding met u door. Soms hebben we meer informatie van u nodig, zoals een rekening. De medewerker vertelt u hoe u deze informatie kunt opsturen.
  2. We bekijken of er sprake is van een structureel probleem

    Wanneer we uw melding ontvangen, gaan we na of er een probleem is. Zo ja, dan onderzoeken we of het probleem structureel is. 
  3. Wanneer nodig, grijpen we in

    Dankzij uw melding kunnen we zaken aanpakken die structureel niet goed gaan. Bijvoorbeeld door uw zorgverzekeraar te vragen om de informatie of service aan verzekerden te verbeteren. Of te handhaven als zorgaanbieders of zorgverzekeraars onjuiste nota’s sturen of de zorg niet volgens de regels vergoeden. Waar dat mogelijk is, laten we u weten welke actie we hebben ondernomen aan de hand van uw melding. 

Blijft u liever onbekend?
Wilt u anoniem een melding doen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 770 8 770. U hoort dan of dat mogelijk is en wat de opties zijn.

U kunt ook anoniem melden via het meldingsformulier op onze website. Als u hiervoor kiest, kunnen wij helaas geen contact met u opnemen. Maak uw melding daarom zo compleet mogelijk.