Meldpunt

De NZa is toezichthouder op de naleving van bepalingen in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Op deze pagina kunt u vermoedens van zorgfraude en andere signalen doorgeven aan de NZa. Denk hierbij aan de volgende situaties:

  • u vermoedt dat zorg onjuist in rekening wordt gebracht;
  • u moet ook na contact met de zorgverzekeraar nog steeds te lang wachten op zorg;
  • u heeft het vermoeden dat u onjuist of onvolledig geïnformeerd bent;
  • het contracteerproces is vastgelopen, ondanks het volgen van de Handvatten Contractering;
  • er is mogelijk sprake van fraude, vervalsing, of misleiding.

Wilt u meer lezen over ons toezicht? Bekijk dan de pagina Ons toezicht in vogelvlucht.

Meldingen die niet bij de NZa horen

Niet elke melding hoort thuis bij de NZa. Kijk voor u een melding doet naar de volgende tips:

  • Bent u ontevreden over de kwaliteit van de zorg? Neem contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg.
  • Moet u lang wachten op zorg? Neemt u dan eerst contact op met uw zorgverzekeraar.
  • Problemen met uw zorgverzekeraar? En u komt er samen niet uit? De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen behandelt klachten van consumenten rond de zorgverzekering.
     

Wat gebeurt er met uw melding?

Op de pagina 'Uw melding, ons toezicht' publiceren wij een overzicht van meldingen die wij hebben ontvangen. Ook vindt u informatie over acties die we naar aanleiding van ontvangen signalen hebben uitgevoerd.