© ISK

Meldpunt

Welkom bij het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit. Samen houden we de zorg in Nederland betaalbaar en toegankelijk. U helpt door het meldpunt te informeren als:

  • er aanwijzingen zijn dat zorg onjuist in rekening is gebracht;
  • u te lang moet wachten op zorg;
  • u het vermoeden heeft dat u onjuist of onvolledig geïnformeerd bent;
  • er mogelijk sprake is van fraude, vervalsing, of misleiding

Zorgprofessional

  • Lees meer informatie over bovenstaande onderwerpen en veelgestelde vragen op de pagina’s van de verschillende zorgsectoren.

Gemeenten

Per 1 september 2020 kunnen gemeenten hun signalen en vermoedens van zorgfraude direct melden bij de gemeentelijk expert van het Informatie Knooppunt Zorgfraude. Meer informatie voor gemeenten over het melden van signalen van zorgfraude is te vinden op de site van VNG Naleving. Hier kunt u ook het meldingsformulier downloaden. 

Patiënt en verzekerde

Anoniem melden

Gebruikt u hiervoor het Meldingsformulier voor anoniem melden.

Meldpunt misstanden bij zorgverzekeraars of zorgaanbieders (klokkenluiders)

Per 17 december 2021 kunt u bij de NZa als werknemer van een zorgverzekeraar of zorgaanbieder een melding doen van een misstand bij uw werkgever. Ga hiervoor naar het Meldpunt misstanden bij zorgverzekeraars of zorgaanbieders (klokkenluiders)

Meldingen over acute zorg bij de NZa

Vanaf 1 januari 2022 zijn traumacentra en zorgverzekeraars verplicht om (dreigende) knelpunten in de beschikbaarheid van de acute zorg te melden bij de NZa. Voor meer informatie, ga naar het meldformulier meldingen over acute zorg bij de NZa.

Documenten

Vult u het meldingsformulier zo compleet mogelijk in, zodat de situatie voor ons duidelijk is. Voeg ook relevante documenten toe zodat wij uw melding kunnen beoordelen. Denkt u hierbij aan:

  • correspondentie tussen u en betrokken partijen
  • een screenshot van een website
  • een kopie van een zorgrekening

Let op: Deel géén persoonsgegevens zoals uw burgerservicenummer (BSN) of rekeningnummer.

Meldingen in beeld

Op de pagina 'Uw melding, ons toezicht' publiceren wij een overzicht van het aantal meldingen dat wij hebben ontvangen. Ook vindt u op deze pagina enkele uitgelichte meldingen en onderwerpen waar wij veel vragen over krijgen.