Man en vrouw nemen allerlei papieren door
© ISK

Meldpunt

Welkom bij het meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit. Samen houden we de zorg in Nederland betaalbaar en toegankelijk. U helpt door het meldpunt te informeren als:

  • er aanwijzingen zijn dat zorg onjuist in rekening is gebracht;
  • u te lang moet wachten op zorg;
  • u het vermoeden heeft dat u onjuist of onvolledig geïnformeerd bent;
  • er mogelijk sprake is van fraude, vervalsing, of misleiding

Documenten

Vult u het meldingsformulier zo compleet mogelijk in, zodat de situatie voor ons duidelijk is. Voeg ook relevante documenten toe zodat wij uw melding kunnen beoordelen. Denkt u hierbij aan:

  • correspondentie tussen u en betrokken partijen
  • een screenshot van een website
  • een kopie van een zorgrekening

Let op: Deel géén persoonsgegevens zoals uw burgerservicenummer (BSN) of rekeningnummer.

Meldingsformulier

Bent u een zorgprofessional?

Bent u patiënt of verzekerde?

Anoniem melden

Anoniem melden is in het meldingsformulier mogelijk. Houdt u er rekening mee dat we bij een anonieme melding geen aanvullende informatie op kunnen vragen. Hierdoor zijn anonieme meldingen vaak beperkt bruikbaar.

Meldingen in beeld

Op de pagina 'Uw melding, ons toezicht' publiceren wij een overzicht van het aantal meldingen dat wij hebben ontvangen. Ook vindt u op deze pagina enkele uitgelichte meldingen en onderwerpen waar wij veel vragen over krijgen.