Meldpunt

Welkom bij ons meldpunt waar we graag horen waar volgens u de zorg nog beter kan. Of u nu patiënt bent of werkzaam in de zorg. Heeft u een vermoeden van fouten of fraude in de zorg, dan kunt u dat hier melden. Samen kunnen we veel doen om fouten te voorkomen en de controles te verbeteren.

Heeft u te maken met uitgestelde zorg?

Als u patiënt bent, neem dan contact op met uw eigen huisarts of behandelaar. Bent u zorgprofessional ga dan naar onze pagina Coördinatie reguliere zorg voor meer informatie. 

Melden

Direct naar het meldingsformulier

Meldingen laten ons zien waar er problemen zijn in de zorgmarkt. Zo bespreken we meldingen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Als dat nodig is, handhaven we. Lees voor meer informatie ons Handhavingsplan of ga naar het overzicht van onze handhavingsbesluiten.

We benadrukken dat we geen geschilleninstantie zijn. Wij bemiddelen niet bij conflicten.

Contact

Onze service is iets anders ingericht door de maatregelen rondom het coronavirus. Wij zijn bereikbaar via Whatsapp op telefoonnummer 088 - 770 8 770 (maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 17.00 uur). Wilt u dat we u bellen? Vermeld dan in het bericht het telefoonnummer waarop wij u mogen contacten.

Deel géén persoonlijke gegevens zoals uw burgerservicenummer (BSN) of rekeningnummer.

Anoniem melden

Dit kan via ons meldingsformulier.

Kwartaalrapportage

Bent u nieuwsgiering naar wat we met eerdere meldingen hebben gedaan? Lees dan onze kwartaalrapportages aan de slag met meldingen.

Aan de slag met meldingen - kwartaal 4 van 2019

Aan de slag met meldingen - kwartaal 3 van 2019

Aan de slag met meldingen - kwartaal 2 van 2019