Meldpunt

De missie van de NZa is de zorg betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen.

Meldingen die wij binnen krijgen, helpen ons om onze rol als toezichthouder goed te kunnen vervullen. U kunt bij ons een melding indienen over onderwerpen die binnen ons toezichtgebied vallen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Is uw melding compleet?
Nadat wij uw melding ontvangen hebben, kijken wij eerst of uw melding compleet is. Dit bepalen wij op basis van de door u aangeleverde informatie en bewijzen. Wanneer we meer informatie en/of bewijzen van u nodig hebben, dan nemen we contact met u op.

Signaleren van knelpunten
Meldingen laten ons zien waar er problemen zijn in de zorgmarkt. Wij zijn echter geen geschilleninstantie. Als wij uw melding in onderzoek nemen, betekent dit niet dat wij een oplossing kunnen bieden in uw individuele situatie.

Kwartaalrapportage
Om u een beeld te geven tot welke onderzoeken en maatregelen meldingen geleid hebben, publiceren we elk kwartaal de rapportage aan de slag met meldingen.

Hoe kunt u bij ons een melding indienen?

Meldingsformulier
Vult u in een aantal stappen het meldingsformulier in. 

Telefonisch
Uw melding telefonisch doen? Of wilt u uw melding eerst met ons bespreken? Neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum op 088 - 770 8 770 (lokaal tarief). 

Om uw melding goed in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag zoveel mogelijk informatie en bewijs dat uw melding ondersteunt.

Anoniem melden

Wilt u anoniem een melding doen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 770 8 770. U hoort dan of dat mogelijk is en wat de opties zijn.

U kunt ook anoniem melden via het meldingsformulier op onze website. Als u hiervoor kiest, kunnen wij geen contact met u opnemen. Maak uw melding daarom zo compleet mogelijk.