Beeld: ©ISK

Meldpunt

U kunt hier vermoedens van zorgfraude en andere signalen doorgeven aan de NZa. Denk hierbij aan de volgende situaties:

  • u vermoedt dat zorg onjuist in rekening wordt gebracht;
  • u moet ook na contact met de zorgverzekeraar nog steeds te lang wachten op zorg;
  • u heeft het vermoeden dat u onjuist of onvolledig geïnformeerd bent;
  • er is mogelijk sprake van fraude, vervalsing, of misleiding.

Wilt u meer lezen over ons toezicht? Bekijk dan de pagina Ons toezicht in vogelvlucht.

Meldingen die niet bij de NZa horen

Niet elke melding hoort thuis bij de NZa. Kijk voor u een melding doet naar de volgende tips:

Meldformulieren

Verderop deze pagina volgen verschillende meldformulieren. Liever anoniem een melding doen? Dat kan via Meldingsformulier voor anoniem melden.
 

Melding door zorgprofessional


Melding door patient/verzekerde


Melding door werknemer van zorgaanbieders en zorgverzekeraars 

U kunt als werknemer van een zorgverzekeraar of zorgaanbieder een melding doen van bijvoorbeeld zorgfraude  bij uw werkgever. Ga hiervoor naar het Meldpunt misstanden bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars (klokkenluiders)

Meldingen over beschikbaarheid acute zorg

Sinds 1 januari 2022 zijn traumacentra en zorgverzekeraars verplicht om (dreigende) knelpunten in de beschikbaarheid van de acute zorg te melden bij de NZa. Voor meer informatie ga naar het meldformulier meldingen over acute zorg bij de NZa.
 

Meldingen door gemeenten

Gemeenten kunnen hun signalen en vermoedens van zorgfraude direct melden bij de gemeentelijk expert van het Informatie Knooppunt Zorgfraude. Meer informatie leest u op de site van VNG Naleving. Hier kunt u ook het meldingsformulier downloaden. 
 

Wat gebeurt er met uw melding?

Op de pagina 'Uw melding, ons toezicht' publiceren wij een overzicht van meldingen die wij hebben ontvangen. Ook vindt u informatie over acties die we naar aanleiding van ontvangen signalen hebben uitgevoerd.