Meldpunt

Welkom bij ons meldpunt waar we graag horen waar volgens u de zorg nog beter kan. Of u nu patiënt bent of werkzaam in de zorg. Heeft u een vermoeden van fouten of fraude in de zorg, dan kunt u dat hier melden. Samen kunnen we veel doen om fouten te voorkomen en de controles te verbeteren.

Meldingen laten ons zien waar er problemen zijn in de zorgmarkt. Zo bespreken we meldingen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Als dat nodig is, handhaven we. Lees voor meer informatie ons Handhavingsplan of ga naar het overzicht van onze handhavingsbesluiten.

We benadrukken dat we geen geschilleninstantie zijn. Wij bemiddelen niet bij conflicten.

Meldingsformulier

Direct naar het meldingsformulier

Telefonisch melden

Wilt u uw melding telefonisch aan ons doorgeven? Neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum op 088 - 770 8 770 (lokaal tarief). Hier kunt u ook terecht voor vragen over tarieven, rekeningen en informatieverstrekking.

We zijn ook per e-mail bereikbaar: info@nza.nl.

Anoniem melden

Dit kan via ons meldingsformulier of bel ons op telefoonnummer 088 - 770 8 770. U hoort dan wat voor u de opties zijn.

Kwartaalrapportage

Bent u nieuwsgiering naar wat we met eerdere meldingen hebben gedaan? Lees dan onze kwartaalrapportage aan de slag met meldingen.