Meldpunt

Heeft u een klacht over een zorgaanbieder of zorgverzekeraar, bijvoorbeeld over de zorgnota of over lange wachttijden? Neemt u dan eerst contact op met uw zorgverzekeraar of met het zorgkantoor. Wordt u niet goed geholpen, of vermoedt u dat een zorgverzekeraar of zorgaanbieder de regels overtreedt? Dan kunt u dit ook bij ons melden. De NZa kan individuele zaken niet oplossen, maar we kunnen wel ingrijpen als er structureel iets misgaat bij een zorgaanbieder of zorgverzekeraar.

Hoe u kunt melden bij de NZa

Wilt u uw melding schriftelijk doen? Vul dan in 3 stappen ons digitale meldingsformulier in. Uw melding telefonisch doen? Neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum op 088 - 770 8 770 (lokaal tarief). 

Wat doen wij met uw melding?

Wanneer u een melding doet, kunt u het volgende van ons verwachten:

  1. We bespreken de melding met u

    Binnen 5 werkdagen neemt een medewerker van de NZa contact met u op. De medewerker spreekt de melding met u door. Soms hebben we meer informatie van u nodig, zoals een rekening. De medewerker vertelt u hoe u deze informatie kunt opsturen.
  2. We bekijken of er sprake is van een structureel probleem

    Wanneer we uw melding ontvangen, gaan we na of er een probleem is. Zo ja, dan onderzoeken we of het probleem structureel is. 
  3. Wanneer nodig, grijpen we in

    Dankzij uw melding kunnen we zaken aanpakken die structureel niet goed gaan. Bijvoorbeeld door uw zorgverzekeraar te vragen om de informatie of service aan verzekerden te verbeteren. Of te handhaven als zorgaanbieders of zorgverzekeraars onjuiste nota’s sturen of de zorg niet volgens de regels vergoeden. Waar dat mogelijk is, laten we u weten welke actie we hebben ondernomen aan de hand van uw melding. 

Blijft u liever onbekend?
U kunt ook anoniem melden bij ons. Dit kan op telefoonnummer 088 - 770 8 770. Een medewerker vertelt u dan wat de mogelijkheden zijn. U kunt ook anoniem melden via het meldingsformulier op onze website. Als u hiervoor kiest, kunnen wij helaas geen contact met u opnemen.

Bekijk ook onze video over het Meldpunt.

Meldpunt

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtitel: Meldpunt. Daan Molenaar:)

OPGEWEKTE MUZIEK

DAAN MOLENAAR: We krijgen bij de NZa per jaar ongeveer 2.000 meldingen binnen over vermoedelijke misstanden zoals machtsmisbruik of foutief declareren.
MAN: Informatielijn NZa.
MOLENAAR: Iedere melding is essentieel voor de NZa.
De meldingen zijn voor ons de basis van ons toezichtswerk.
Goeiemorgen, informatielijn NZa.
MOLENAAR: Wij kunnen niet functioneren zonder die meldingen.

(Een vrouw loopt door een gang.)

We hebben binnen de NZa een team dat zich speciaal bezighoudt met voor het eerst kijken naar meldingen.
Wij noemen dat signaalanalisten.
Dat zijn mensen, die hebben verstand van heel veel verschillende regels die gelden binnen de zorg en die kunnen heel snel kijken gaat deze melding over een probleem, over een overtreding?
Is de melding compleet? En zo nee, dan kunnen ze bijvoorbeeld contact opnemen met de melder om het aan te vullen.
Oké, dat noteer ik dan even.

(Daan praat met een collega.)

MOLENAAR: Daarnaast hebben we ook een team, dat heet Snelle Interventies.
En dat gaat met bepaalde meldingen aan de slag om te kijken of ze heel snel tot een oplossing kunnen komen.
Of ze met een aantal telefoontjes of briefjes of mensen bij elkaar brengen of ze op die manier het probleem al kunnen oplossen.

(Een vrouw belt met een headset op.)

Als we een melding binnenkrijgen bij de NZa koppelen we niet altijd terug wat ermee gebeurt.
Maar als wij ons onderzoek doen, is dat in beginsel vertrouwelijk.
Dus dat betekent dat wij ons werk in stilte doen.
Want je wil niet altijd degene waar het over gaat waarschuwen dat er een onderzoek loopt.
Als we eenmaal klaar zijn met het onderzoek en we leggen een maatregel op bijvoorbeeld dan wordt die bijna altijd gepubliceerd.
En op die manier wordt dan wel weer bekend wat er met meldingen gebeurd is.

(Mensen met headsets op.)

Bij de NZa kun je op verschillende manieren een melding doen.
Je kan bellen met onze informatielijn.
Je kan ons meldingsformulier op de website invullen.
En voor mensen die heel graag anoniem willen blijven hebben we een speciaal telefoonnummer dat je kan bellen.
Informatielijn NZa.

DE OPGEWEKTE MUZIEK EBT WEG

(Het logo van de Nederlandse Zorgautoriteit. Beeldtekst: Werkdagen van 9 tot 17 uur. 088-7708770. Lokaal tarief.)