Mag een prestatie voor instructie van een hulpmiddel gelijk gedeclareerd worden met het begeleidingsgesprek bij eerste uitgifte?

Ja, een instructie voor een UR-geneesmiddel- gerelateerd hulpmiddel mag tegelijkertijd worden gedeclareerd met een eerste terhandstellingsgesprek. 

Dit mag alleen als beide prestaties hebben plaatsgevonden en als voldaan is aan de voorwaarden uit de Prestatiebeschrijvingbeschikking farmaceutische zorg (TB/REG-19630-01).