Vraag en antwoord kortdurende zorg

Voor aanbieders van kortdurende zorg hebben we de belangrijkste aanvullende informatie verzameld in onderstaande onderwerpen. Hier vindt u vragen en antwoorden en andere informatie die u nodig heeft om uw werk goed te kunnen doen.

Wilt u meer informatie over kortdurende zorg?

Naast de NZa bieden ook andere organisaties meer informatie over kortdurende zorg. Onderstaand een wegwijzer naar de verschillende websites: 

  • Zorginstituut Nederland: voor informatie over de aanspraken op zorg. Zie ook de pagina’s over eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen en geriatrische revalidatiezorg.
  • Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Voor vragen over de inrichting van het beroep en de opleiding tot het beroep. Daarnaast heeft V&VN het beheer over het kwaliteitsregister V&V.
  • Er kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld door de zorgverzekeraars voor de zorg geleverd en gedeclareerd mag worden. Bijvoorbeeld aanvullende voorwaarden voor de indicatiestelling. U kunt contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar.

Komt u er niet uit?

Komt u er met de uitleg hierboven niet uit? En heeft u een vraag die u met iemand wil bespreken? Neem dan contact op met ons Informatie- en Contactcentrum. We zijn op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur bereikbaar via WhatsApp op telefoonnummer 088 - 770 8 770.  Of u kunt ons een e-mail sturen via info@nza.nl.

Wilt u een melding doen?

Heeft u een vermoeden dat een zorgverzekeraar of zorgaanbieder wetten of regels overtreedt? Denkt u dat de zorgverzekeraar niet vergoedt waar uw patiënt recht op heeft? Of vermoedt u dat de marktwerking wordt verstoord? Dat en meer kunt u via ons digitale meldingsformulier bij ons melden. Liever telefonisch een melding doen? Neem dan contact met ons op.