Informatie voor nieuwe zorgaanbieders

Bent u net gestart als zorgaanbieder? Dan bieden wij u op deze pagina een overzicht van de belangrijkste actuele documentatie. Wij hebben speciale pagina's voor nieuwe zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg, de geestelijke gezondheidszorg/forensische zorg en de wijkverpleging.

Bent u geen nieuwe aanbieder in een van deze 4 sectoren? Kies dan uw sector voor specifieke informatie. 

Hieronder geven wij alvast een overzicht van sectoroverstijgende belangrijke informatie.

Informatieverplichting

In de Regeling transparantie zorgaanbieders (TH/NR-028) staat welke informatie een zorgaanbieder moet verstrekken, en op welk moment, zodat de consument een weloverwogen keuze kan maken voor een zorgaanbieder.   

Fuseren

Gaat u fuseren? Bekijk dan onze pagina over fusies

Innovatie

Innovaties helpen om ook in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen leveren. Denk aan het efficiënter organiseren van zorg of het verbeteren van de zorgkwaliteit. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars krijgen van de NZa ruimte om te experimenteren met innovatieve zorgprestaties. Lees hier meer over in onderstaande documentatie.

Meldpunt

De NZa wil de zorg betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen. Uw meldingen helpen ons om onze rol als toezichthouder goed te kunnen vervullen.