Management

Het management van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bestaat uit 6 personen: de bestuursvoorzitter, een lid Raad van Bestuur, de directeur Regulering, de directeur Toezicht, de directeur Bedrijfsvoering en Bestuursondersteuning en de directeur IT & Facilitair.

Beeld: JdH

Geranne Engwirda
voorzitter Raad van Bestuur

Geranne Engwirda is sinds 1 januari 2024 door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de NZa. Zij kent de zorg van binnenuit en heeft een brede ervaring als bestuurder. Namens de NZa zet zij zich ervoor in dat alle inwoners van Nederland erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is als zij die nodig hebben.

Nevenfuncties

  • Bestuursvoorzitter van het College sanering zorginstellingen.
  • Lid Raad van Toezicht van Fontys Hogescholen.
  • Bestuursvoorzitter van Stichting Bevordering Kinderopvang Apeldoorn.

Maak kennis met Geranne.

Beeld: JdH

Johan Rijneveld
Directeur Regulering

Johan Rijneveld is sinds 1 januari 2022 directeur Regulering. Om een toekomstbestendige gezondheidszorg in Nederland te kunnen garanderen, werkt de directie Regulering aan bekostiging die samenwerking en het leveren van passende zorg stimuleert.

Maak kennis met Johan.

Anouk Mateijsen 
Beeld: ©JdH

Anouk Mateijsen
directeur Toezicht

Anouk Mateijsen is sinds 1 april 2024 directeur Toezicht. De directie Toezicht zet zich in om alle inwoners van Nederland gelijke toegang te geven tot betaalbare zorg. Als belangenbehartiger van de burger ziet de directie erop toe dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren zich aan de regels houden en voldoende ruimte krijgen om zich in te zetten voor goede zorg.

Maak kennis met Anouk

Beeld: JdH

Johan van den Berg
Directeur Bedrijfsvoering en Bestuursondersteuning

Johan van den Berg is sinds 16 augustus 2021 directeur Bedrijfsvoering en Bestuursondersteuning (B&B). De directie B&B adviseert de Raad van Bestuur en de andere directies binnen de NZa onder meer op economisch, medisch en juridisch gebied.   

Maak kennis met Johan.

Beeld: JdH

Suzanne Niedenzu
Directeur IT en Facilitair, Chief Information Officer

Suzanne Niedenzu is sinds 1 december 2022 directeur IT en Facilitair (I&F). 

Maak kennis met Suzanne.

Meer informatie

Voor meer informatie lees ons BestuursreglementMandaatbesluit en Klachtenregeling.