Johan van den Berg

Johan van den Berg
Johan van den Berg

De directie Bedrijfsvoering en Beleidsondersteuning (B&B) adviseert binnen de NZa onder meer op economisch, medisch en juridisch gebied. Ook brengt deze directie advies uit op het gebied van organisatie-, communicatie- en personele vraagstukken. Het verstrekken van informatie en voorlichting, bijvoorbeeld over de bekostiging van zorg, behoort ook tot de taken van de directie B&B.

Johan van den Berg:

Als samenleving staan we voor een grote veranderopgave in de zorg. Dat vraagt ook van de NZa om een wendbare en lerende organisatie te zijn en daar werken wij elke dag aan.

Achtergrond

Johan is opgeleid als bedrijfseconoom en registercontroller aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij werkte op het snijvlak van politiek, beleid en financiën, onder meer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Financiën en de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Johan was in 2010-2014 sectiehoofd Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de Inspectie der Rijksfinanciën. Daarmee was hij een belangrijke adviseur van de minister van Financiën op het terrein van de zorg.

Volg Johan van den Berg op LinkedIn

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden van Johan via LinkedIn. Volg de NZa op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws van de NZa. We delen via dit platform relevante kennis en houden je op de hoogte van beleidsregels, tarieven, monitors en (online)bijeenkomsten. 

Johan uitnodigen?

Johan stelt uitnodigingen voor congressen en werkbezoeken binnen zijn werkveld en takenpakket op prijs. Probeer een verzoek minimaal 3 maanden voor de datum van uw bijeenkomst te versturen. Gebruik hiervoor onderstaande button voor het aanvraagformulier.

Mediaverzoeken

Heeft u een mediaverzoek? Neem dan contact op met één van onze woordvoerders.

Het is toegestaan de foto’s van Johan te downloaden voor redactioneel gebruik door nieuwsmedia, educatieve doeleinden en het tonen in openbare ruimten als u hierbij de naam van de fotograaf vermeldt: Jelmer de Haas. Klik op de foto om te downloaden.