Geranne Engwirda

Beeld: JdH

Geranne Engwirda is sinds 1 januari 2024 door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Namens de NZa zet zij zich ervoor in dat alle inwoners van Nederland erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is als zij die nodig hebben.

Als bestuursvoorzitter is Geranne verantwoordelijk voor het functioneren van de gehele organisatie. Samen met het management van de NZa bestuurt zij de organisatie en is ze verantwoordelijk voor de totstandkoming van de strategische plannen, het te voeren en gevoerde beleid, de financiering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen.

De ambitie van de NZa is passende zorg: zorg die bijdraagt aan het functioneren van mensen en hun kwaliteit van leven. Vanuit dat perspectief maken we regels, houden we toezicht op zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en het CAK, en adviseren we het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De wettelijke basis hiervoor is de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Geranne Engwirda:

Toegang tot goede zorg is voor iedereen belangrijk. Een solidair zorgstelsel is daarbij het uitgangspunt. Als hoeder van het belang van de samenleving zijn wij opgericht om voorstellen te doen om het zorgstelsel te verbeteren. En om in te grijpen als de toegankelijkheid en betaalbaarheid in gevaar komt. Daarnaast hebben wij met al onze medewerkers een brede blik op de zorg, met voelsprieten in alle sectoren. Ik zie het als onze verantwoordelijkheid om de kansen en knelpunten die wij zien, zichtbaar te maken en de noodzakelijke transformaties te ondersteunen.

Achtergrond

Geranne volgde de opleiding Ergotherapie, en studeerde vervolgens Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze begon haar loopbaan bij het Erasmus MC, eerst als manager heelkunde en later binnen de Financieel Economische Dienst van het ziekenhuis. Daarna werkte ze bij de Federatie van Universitair Medisch Centra en als manager bedrijfsvoering bij één van de divisies van het UMC in Utrecht. Na 5,5 jaar lid te zijn geweest van de Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo Zorggroep (een zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking) werd zij in 2015 lid van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. In 2024 maakte zij – met haar inmiddels brede ervaring als zorgbestuurder – de overstap naar de NZa als bestuursvoorzitter.

Nevenactiviteiten

Vanwege haar benoeming tot bestuursvoorzitter van de NZa is Geranne per 1 januari 2024 ook voorzitter van het College sanering zorginstellingen (CSZ). Daarnaast is Geranne Lid van de Raad van Toezicht van Fontys Hogescholen, en bestuursvoorzitter van de Stichting Bevordering Kinderopvang Apeldoorn.

Volg Geranne Engwirda op LinkedIn

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden van Geranne via LinkedIn. Volg de NZa op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws van de NZa. We delen via dit platform relevante kennis en houden je op de hoogte van beleidsregels, tarieven, monitors en (online)bijeenkomsten.

Geranne uitnodigen?

Geranne stelt uitnodigingen voor congressen en werkbezoeken binnen haar werkveld en takenpakket op prijs. Probeer een verzoek minimaal 3 maanden voor de datum van uw bijeenkomst te versturen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Mediaverzoeken

Heeft u een mediaverzoek? Neem dan contact op met één van onze woordvoerders.

Het is toegestaan de foto’s van Geranne te downloaden voor redactioneel gebruik door nieuwsmedia, educatieve doeleinden en het tonen in openbare ruimten als u hierbij de naam van de fotograaf vermeldt: Jelmer de Haas. Klik op de foto om te downloaden.