Stoppen met roken

In het Preventie-akkoord wordt ingezet op sterke vermindering van het aantal rokers, zowel gericht op de nieuwe generatie (rookvrije generatie) als op de bestaande rokers. Waar nodig moeten rokers toegang hebben tot goede begeleiding als zij willen stoppen. Op deze pagina geven we meer informatie over de bekostigingsmogelijkheden van stoppen-met-rokenzorg. 

Wat is stoppen-met-rokenzorg?

Stoppen-met-rokenzorg (smr-zorg) kent verschillende vormen en kan geleverd worden in de 1e, 2e en 3e-lijnszorg door alle zorgverleners die bekwaam en bevoegd zijn. Dit zijn bijvoorbeeld verloskundigen, huisartsen, medisch specialisten en klinisch psychologen. Zij bieden afhankelijk van de situatie een kort stopadvies, begeleiding en coaching, smr-zorg binnen de msz of ggz, of smr-zorg binnen de keten. 
Meer weten over de aanspraak en bekostiging van smr-zorg? Lees de informatiekaart Aanspraak en bekostiging stoppen-met-rokenzorg die wij samen met Zorginstituut Nederland hebben gemaakt.  

Actueel

In mei 2023 is de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2022 opgenomen in het Register van kwaliteitsstandaarden van het Zorginstituut. Het betreft een herziening en uitbreiding van de Zorgstandaard uit 2019. Zie voor meer informatie de website van het Partnership Stoppen met Roken.

Registreren en declareren smr-zorg

  • Stopadvies
    Een stopadvies is onderdeel van de reguliere zorg die door zorgverleners geleverd wordt. Dit wordt gedeclareerd via de bestaande prestaties binnen de verschillende sectoren (bijvoorbeeld voor een consult). Kijk op de verschillende sectorpagina’s voor een overzicht van de regels. 
  • Stoppen-met-rokenprogramma
    Voor de intensieve gedragsmatige begeleiding (het Stoppen-met-rokenprogramma), al dan niet aangevuld met farmacologische ondersteuning (nicotine vervangende middelen of geneesmiddelen) bestaan aparte prestaties. Hieronder vindt u een overzicht van alle regels voor de bekostiging van het Stoppen-met-rokenprogramma. 

Vraag en antwoord

Wilt u meer weten over het declareren van smr-zorg binnen de medisch-specialistische zorg, ggz en langdurige zorg? Ga dan naar de pagina Vraag en antwoord stoppen-met-rokenzorg.