Kan de wijkverpleegkundige ook wijkverpleegkundige zorg declareren, terwijl de cliënt nog in het ziekenhuis (of elv, grz, hospice) verblijft?

Ja, zolang er sprake is van de volgende voorwaarden:

  • directe zorgverlening gericht op cliëntgebonden afstemming;
  • indicatiestelling en (warme) overdracht bij ontslag;
  • opname van de cliënt terwijl de cliënt nog elders verblijft (bijvoorbeeld in het ziekenhuis, elv, grz of hospice).

Wat voorkomen dient te worden is dubbele bekostiging. Reguliere verpleging gedurende verblijf valt onder de bekostiging voor verblijf.