Vraag en antwoord registreren en declareren

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en meer informatie over registreren en declareren van wijkverpleging.

Vraag en antwoord over de wijkverpleging

Wet zorg en dwang