Mag wijkverpleging door twee verschillende zorgaanbieders worden uitgevoerd en gedeclareerd?

Het is denkbaar dat verschillende prestaties in de wijkverpleging (bijvoorbeeld persoonlijke verzorging en gespecialiseerde verpleging) door twee verschillende zorgaanbieders bij één cliënt  worden uitgevoerd. Onze regelgeving staat dit niet in de weg. De zorg mag door beide zorgaanbieders via de Zorgverzekeringswet gedeclareerd worden.

Hierbij willen we wel twee opmerkingen plaatsen:

  1. Een zorgverzekeraar kan in de polisvoorwaarden aanvullende voorwaarden stellen ten behoeve van de zorglevering aan zijn verzekerden.
  2. In het kader van continuering van (kwaliteit van) zorg lijkt aandacht voor een goede informatieoverdracht en afstemming tussen de verschillende partijen een punt van aandacht hierbij.