NZa ontvangt 75 meldingen over extra bijbetalingen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontving sinds april dit jaar 75 meldingen na berichtgeving over zorgaanbieders die hun patiënten een extra bijdrage vragen. Na beoordeling was er bij vijftig van de 75 meldingen aanleiding om zorgaanbieders aan te spreken op hun werkwijze. Het merendeel van deze meldingen ging over de voetzorg. Het blijkt dat er bij patiënten onduidelijkheid is over de eigen bijdrage die zij moeten betalen voor cosmetische voetzorg. De NZa ontving daarnaast meldingen over fysiotherapeuten en, wat later bleek, eigen bijdragen voor ongecontracteerde zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het in rekening brengen van al dan niet vrijwillige bijdrage is niet toegestaan. Het is aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om goede afspraken te maken over de vergoedingen van zorg die geleverd wordt. Als zij hier niet uitkomen is het niet de bedoeling dat de patiënt hiermee belast wordt.

Beeld: ©ISK

Informeren over regels

De zorgaanbieders waar de meldingen over binnenkwamen hebben we een brief gestuurd. Hierin informeerden we de aanbieder wanneer er wel en wanneer er geen extra bijdragen gerekend kunnen worden. In één geval hebben we een zorgaanbieder gebeld omdat er nog onduidelijkheid was over de regels van bijbetalingen. Daarna zijn er geen nieuwe meldingen meer binnengekomen en is meer handhaving niet nodig geweest.

Duidelijke informatie

Medisch pedicures mogen naast de verzekerde voetzorg ook cosmetische voetzorg leveren. Hiervoor mogen zij wel een eigen bijdrage vragen. Dit levert bij sommige cliënten vragen op over wat er nu wel en niet vergoed wordt. Medisch pedicures kunnen dit voorkomen door vooraf de patiënt duidelijk te informeren over welk deel van de behandeling wordt vergoed vanuit de zorgverzekering en welk deel van de behandeling onder cosmetische voetzorg valt.