Vraag en antwoord registreren kwalificatiecode

Per 1 januari 2023 is artikel 23 lid 3 van de Regeling medisch-specialistische zorg aangepast op twee punten:  

  • De registratie van de zorgactiviteit dient op de juiste kwalificatiecode vastgelegd te worden, in plaats van op de individuele AGB-code van de zorgverlener;
  • De registratieverplichting geldt alleen voor beroepsbeoefenaren die de poortfunctie uitvoeren (arts-assistenten uitgezonderd).

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over het registreren van de kwalificatiecode.