Geldt de verplichting ook voor een externe beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert?

Ja, ook voor een externe beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert moet de kwalificatiecode geregistreerd worden bij een zorgactiviteit.