Wat is het doel van de registratieverplichting?

Doel van de registratieverplichting in artikel 23 lid 3 van de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2403a) is het verkrijgen van transparantie in zorglevering door beroepsbeoefenaren die de poortfunctie uitvoeren binnen de medisch specialistische zorg. Deze gegevens dragen bij aan de ontwikkeling van beleid rondom taakherschikking. Daarnaast kunnen best practice voorbeelden met het veld worden gedeeld.

De mogelijkheid tot registreren van zorgactiviteiten door de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert, bestaat al sinds 2015 met de invoering van Integrale Bekostiging. Deze mogelijkheid werd onvoldoende benut. De registratieverplichting richt zich op het faciliteren van taakherschikking als belangrijke voorwaarde voor het bieden van Passende Zorg.