Wordt de kwalificatiecode vermeld op de nota?

Nee, voor de kwalificatiecode geldt geen informatieverplichting. Dit betekent dat het vooralsnog niet verplicht is de kwalificatiecode mee te sturen op de nota naar de zorgverzekeraar. De kwalificatiecode hoeft ook niet opgenomen te worden in de verwijsgegevens.